ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น

ทำความเข้าใจปัญหาด้านสายตาและดวงตา

กว่า 60% ของประชากรโลกหรือมากกว่า 4.5 พันล้านคนต้องใช้เลนส์หรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาสายตาและการมองเห็น ในฐานะที่เอสซีลอร์เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเลนส์แว่นตาระดับโลก เรามุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านการมองเห็นทุกรูปแบบ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะความผิดปกของสายตารูปแบบต่างๆ จะช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพดวงตาของคุณ

กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม และอายุ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อดวงตา เพราะดวงตาเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ซับซ้อนที่สุดในร่างกายมนุษย์ ผลกระทบจากสิ่งที่กล่าวมามีตั้งแต่ความไม่สบายตาไปจนถึงปัญหาการมองเห็นที่รุนแรงมากขึ้นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสายตา ปัญหาเหล่านี้สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้:

 • ภาวะดวงตา: ปัญหาความผิดปกติที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์และความบกพร่องของการทำงานทางสายตา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาวะสายตาสั้น สายตายาวและภาวะทางสายตาอื่น ๆ อีกมากมายที่อาจมีผลต่อคุณหรือคนที่คุณรัก

 • โรคตา: โรคตาเป็นปัญหาที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อปัจจัยภายในและภายนอก อ่านเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับโรคตาต่างๆ ที่อาจเกิดกับคุณ เช่น โรคต้อหิน ไปจนถึงโรคตาแดงหรือ 'ตาสีชมพู' 

 • อาการที่เกี่ยวกับการมองเห็น: อาการเหล่านี้เป็นอาการทางสายตาที่พบได้ทั่วไปซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคตาหรือสภาวะของดวงตา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมองเห็นพร่ามัว ตาล้า และอาการอื่น ๆ ที่อาจสร้างความรุนแรงแก่ดวงตาคุณ

ปัญหาด้านการมองเห็น

  ปัญหาด้านสายตา

  Store locator CTA - Vision Problems

  ประสบปัญหาด้านการมองเห็น?

  ค้นหาร้านแว่นตาที่ใกล้บ้านคุณ
   

  ปัญหาด้านสายตา