ทำความเข้าใจค่าสายตาของคุณ

เมื่อได้รับใบค่าสายตาหลังจากตรวจตาเสร็จแล้ว การพยายามทำความเข้าใจกับตัวเลขเหล่านั้น อาจรู้สึกเหมือนกับการอ่านรหัสภาษาต่างประเทศ จักษุแพทย์ เช่นเดียวกับนักทัศนมาตร จะส่งใบค่าสายตาให้คุณ ซึ่งเต็มไปด้วยตัวย่อ และตัวเลขค่าการวัดต่างๆ นี่คือคู่มือการอ่านค่าสายตาอย่างย่อ เพื่อให้คุณทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

ตัวย่อ

ผู้เชี่ยวชาญบางคน โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญทางสายตา มักชอบใช้ตัวย่อเพื่อความสะดวกในการเขียนใบค่าสายตา เช่น LE และ RE หมายถึง ตาข้างซ้าย และขวา แต่ก็ไม่ใช่เสมอไป อย่างแรกที่คุณต้องทำความเข้าใจ คือ ตัวย่อทั้งหลายที่มาจากภาษาละติน

ตัวย่อ OS มาจากคำว่า Oculus Sinister และ OD มาจากคำว่า Oculus Dester คำว่า Oculus แปลว่า ตา, Sinister แปลว่าซ้าย และ Dester แปลว่าขวา เมื่อพุดถึงตาทั้งสองข้าง ศัพท์ภาษาละติน คือ Oculus Uterque หรือตัวย่อว่า OU

เพียงเท่านี้อาจทำให้คุณเริ่มรู้สึกว่าลิ้นพันกัน และยิ่งสับสน รายการต่อไปนี้จะสรุปย่อเพื่อให้ง่ายขึ้นในการทำความเข้าใจ และจดจำ

  • LE หรือ OS (ตาซ้าย): หมายถึงค่าสายตาข้างซ้าย
  • RE หรือ OD (ตาขวา): หมายถึงค่าสายตาข้างขวา
  • SPH (ค่าสายตาสั้นหรือยาว): ความสามารถของเลนส์ในการหักเหแสง
  • CYL (ค่าสายตาเอียง): ค่าตัวเลขที่แก้ไขสายตาเอียง
  • Diopters: ไดออปเตอร์ คือหน่วยวัดกำลังของเลนส์
  • ADD Measurement: คือการเพิ่มกำลังเลนส์บวกเพื่อการอ่าน และสัมพันธ์กับปริมาณการแก้ไขเพิ่มเติม ที่ต้องการสำหรับการโฟกัสระยะใกล้

ค่าสายตา

เมื่อคุณได้รับใบค่าสายตามาแล้ว ในใบค่าสายตานั้น คุณจะเห็นตัวย่อหลายตัว เช่น SPH และ CYL อย่างแรกคือ SPH หมายถึง ความโค้งของดวงตา และความสามารถของเลนส์ในการหักเหแสง

สายตายาว (ปัญหาในการมองวัตถุในระยะใกล้) เป็นตัวเลขบวก หรือตัวเลขที่ไม่มีเครื่องหมายบวกหรือลบ ถ้าตัวเลขเป็นค่าลบ หมายถึงสายตาสั้น (ไม่สามารถมองวัตถุระยะไกลได้ชัด)

ไดออปเตอร์ คือหน่วยวัดที่ใช้ในการบอกค่ากำลังของเลนส์ รวมถึงความโค้งของเลนส์ ซึ่งอธิบายโดยใช้สูตรวิทยาศาสตร์ในการระบุระยะโฟกัส หรือความสามารถของตาในการโฟกัส ค่าสายตาที่บอกว่าคนนั้นต้องการเลนส์ที่มีกำลังหักเหของแสงเท่าไหร่จึงจะแก้ไขให้สายตาเป็นปกติ ถ้าเป็นเลขจำนวนมาก หมายความว่า สายตาที่สั้นหรือยาวของคุณต้องการการแก้ไขมาก ถ้าคุณเห็นตัวย่อ SPH หมายถึง ตัวเลขของเลนส์ทรงกลม - เท่ากับค่าที่วัดได้จากทุกส่วนของดวงตา ยกตัวอย่างเช่น ถ้าค่าสายตา ODของคุณคือ SPH -7.25 หมายความว่า ตาขวาเป็นสายตาสั้น ต้องการเลนส์ที่มีกำลัง 7.25 ไดออปเตอร์ ในการแก้ไขสายตาให้เป็นปกติ ต้องใช้เลนส์เว้า (ระนาบของผิวเลนส์เว้าเข้า) สำหรับตาข้างนี้ ส่วนเลนส์นูน (ระนาบของผิวเลนส์นูนออก) ใช้แก้ไขสายตายาว หรือมองไกลชัด และสายตายาวตามอายุ ซึ่งคือภาวะที่เกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุต้องใช้เลนส์แก้ไขเพื่อให้อ่านหนังสือได้ เกิดจากดวงตาเสื่อมความยืดหยุ่น

ตัวย่ออันต่อมาคือ CYL หมายถึง ค่าสายตาเอียง และค่ากำลังของเลนส์ที่คนนั้นต้องการเพื่อแก้ไขสายตาเอียง หมายถึงการที่กระจกตาซึ่งอยู่ด้านหน้าของลูกตาผิดรุป หรือเลนส์ตาที่อยู่ด้านหลังไม่โค้งและทำให้แสงตกกระทบไม่ตรงจุด หรือทั้งสองสาเหตุ ซึ่งทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขโดยการสวมแว่นตา ดังนั้น CYL จึงเป็นค่าสายตาอีกตัวหนี่งในการแก้ไขสายตา

ยังมีค่าสายตาอีกตัวหนึ่ง เรียกว่า Axis หมายถึง ค่าระบุองศาของสายตาอียง ใช้ตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 180 โดยที่เลข 90 หมายถึงเส้นตั้งฉากกับดวงตา และ 180 หมายถึงเส้นขนาน ค่าสายตาอีกตัวหนึ่งคือ prism ซึ่งอาจเห็นได้บนใบค่าสายตา ใช้ในการปรับแนวของตา แต่พบได้ไม่บ่อย

ตัวย่อตัวสุดท้าย คือ ค่ากำลังสายตา ADD อาจเห็นได้ในใบค่าสายตาสำหรับเลนส์สองชั้น ซึ่งใช้แก้ไขปัญหาสายตายาวตามอายุ แทนที่จะต้องสั่งตัดแว่นต่างหากอีกอันเพื่อใช้สำหรับอ่านหนังสือ เลนส์สองชั้นจะมีเลนส์แยกกันสองชั้น ชั้นหนึ่งสำหรับมองใกล้ และอีกชั้นเป็นเลนส์โปรเกรสซีฟสำหรับมองไกล หรืออีกนัยหนึ่งคือการไล่ระดับความโค้งของเลนส์นั่นเอง เลนส์ชนิดนี้อาจต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับสายตาให้ชิน แต่ผู้ป่วยหลายรายชอบเลนส์แบบนี้มากกว่า และรู้สึกว่าใส่สบาย

ค่าการแก้ไขสายตาสำหรับคอนแทคเลนส์

เป็นเรื่องสำคัญที่คุณควรระลึกไว้ว่าการใช้คอนแทคเลนส์ซึ่งต้องติดอยู่กับดวงตาของคุณ จะต้องได้รับการฟิตติ้งให้พอดีกับดวงตาโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ค่าสายตาสำหรับคอนแทคเลนส์ใช้ตัวย่อบางตัวเหมือนกับแว่นตา แต่มีหลักคำนวณค่าสายตาที่ต้องแก้ไขซึ่งอยู่ชิดกับตา ไม่ใช่ห่างลูกตาออกไป 2-3 นิ้ว ระหว่างขั้นตอนการลองคอนแทคเลนส์ถ้าหากคุณมีปฏิกิริยาไม่ดีกับส่วนประกอบบางอย่างของเลนส์ ควรจะมีการจดบันทึกไว้ และใบสั่งการตรวจควรระบุประเภทของวัสดุที่ใช้ทำคอนแทคเลนส์ที่เหมาะกับคุณ และแนะนำระยะเวลาที่ควรใส่ ผู้ป่วยแต่ละคนมีความแตกต่างกันไปในแง่ของวัสดุที่ใส่แล้วสบาย หรือไม่สบาย และไลฟ์สไตล์ที่ต่างกัน ดังนั้นการฟิตติ้งคอนแทคเลนส์ควรตอบโจทย์ความต้องการที่ต่างกันในแต่ละคน

ถ้าหากคุณยังคงมีปัญหาในการแปลความหมายค่าสายตา อย่าพยายามเดา ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

มีคำถามเกี่ยวกับค่าสายตาหรือเปล่า

สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาที่อยู่ใกล้คุณวันนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่คุณควรรู้ สำหรับการปกป้องดวงตาจากแสงอาทิตย์

ถึงแม้ว่าจะมีพูดถึงน้อยกว่าผลร้ายที่มีต่อผิว แต่แสงอาทิตย์สามารถส่งผลร้ายแรงต่อดวงตาได้เช่นกัน มาดูกันว่าเราจะป้องกันดวงตาจากแสงอาทิตย์ได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ทำไมถึงต้องใช้เลนส์ป้องกันแสงยูวี ?

การได้รับรังสียูวีที่เป็นอันตรายมากเกินไปเป็นการทำร้ายดวงตา อย่างไรก็ตามคนส่วนมากมักจะไม่ใส่ใจในการปกป้องดวงตาจากรังสียูวี

อ่านเพิ่มเติม

กังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการมองเห็นอยู่หรือเปล่า

ทำความรู้จักสภาวะดวงตารูปแบบต่างๆ อาการเกี่ยวกับการมองเห็น และโรคตา ที่อาจส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของคุณ เรียนรู้วิธีการป้องกันและรักษาการมองเห็นของคุณให้มีสุขภาพดี

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ