ค้นหาร้านแว่นตาใกล้คุณ ที่มีเลนส์เอสซีลอร์ของแท้รับประกัน 1 ปี และมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำแนะนำแบบส่วนตัว ค้นหาได้ทั้งแบบตำแหน่ง GPS เมื่อใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ หรือจะค้นหาจากชื่อสถานที่ / ชื่อร้าน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมองเห็นของคุณ

การมองเห็นที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าเราจะมีประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การสัมผัส การรับรสชาติ การได้กลิ่น การมองเห็น และการได้ยิน แต่มากกว่า 80% ของการรับรู้ถึงสิ่งรอบตัวคือการมองเห็น ดังนั้นการดูแลดวงตาของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตให้มีความสุข

การเข้าใจถึงปัญหาด้านการมองเห็น ทราบถึงอาการและแนวทางการรักษา และอายุกับการมองเห็น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสายตาให้มีสุขภาพดี นอกจากนี้เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนและสบายตา การรู้ถึงข้อควรปฏิบัติเมื่อต้องตรวจสายตา รวมถึงการเลือกกรอบแว่นและเลนส์ที่เหมาะสมสำหรับสายตาของคุณ ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

การมองเห็นที่ดีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น คือภาระกิจของเอสซีลอร์