ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่างการใช้งานเว็บไซด์นี้และเนื้อหาภายในเว็บ (เว็บไซต์) กับ คุณ (“ผู้ใช้งาน”,“ท่าน”) ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์อย่างละเอียด

ข้อตกลงการใช้งานนี้ถือเป็นสัญญาผูกมัดระหว่างท่านและบริษัท Essilor Distribution (Thailand) จำกัด

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะยินยอมในการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาผูกมัดดังกล่าว กรุณางดใช้เว็บไซต์นี้

ผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ ข้อตกลงการใช้งาน นโยบายการใช้งาน หรือเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์ทุกครั้งก่อนใช้งาน

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ท่านจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองทางกฎหมาย เขาเหล่านั้นจะต้องยอมรับข้อตกลงการใข้งานและการดูแลควบคุม: (i) การกระทำของท่าน; (ii) ค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่ระบุไว้ตามข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์; (iii) และยินยอมเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน หากท่านไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรือผู้คุ้มครองทางกฎหมาย ท่านมีความจำเป็นต้องงดใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

สำหรับผู้ใช้ต่างชาติ : ผู้ให้บริการและผู้ดูแลเว็บไซต์ทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย หากท่านใช้บริการเว็บไซต์จากนอกราชอาณาจักรไทย ท่านจำเป็นต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎของท้องถิ่นนั้นๆ ท่านไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาจากเว็บไซต์ในทางที่ขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายที่กำหนดไว้ได้
 

1    เนื้อหา
จุดประสงค์ในการให้บริการเว็บไซต์นี้คือการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ให้บริการ และนำเสนอเว็บไซต์ต่างๆของบริษัทในเครือ Essilor Group รายละเอียดต่างๆเช่นข้อมูล เครื่องหมายการค้า ยี่ห้อสินค้า สิทธิบัตร ตราสินค้า และข้อมูลอื่นๆภายในเว็บไซต์นี้นั้นถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้นั้นอาจมีข้อมูลของสินค้าและบริการที่อาจไม่มีให้บริการในประเทศของท่าน เนื่องจาก Essilor อาจไม่ได้วางจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการดังกล่าวในพื้นที่ของท่าน ดังนั้น หากสนใจ กรุณาสอบถามข้อมูลใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อตัวแทนผู้ขายภายในพื้นที่ของท่าน

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสินค้าและบริการใบเว็บไซต์ทั้งหมด ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้ให้บริการจะพยายามที่จะทำให้ข้อมูลของเนื้อหา สินค้า และบริการภายในเว็บไซต์มีความสมบูรณ์มากที่สุด ผู้ให้บริการจะไม่ยืนยันถึงความถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดของรายละเอียดเนื้อหา สินค้า และบริการภายในเว็บไซต์

ข้อมูลเชิงสุขภาพ รวมถึงข้อมูลทั่วไปของวิสัยทัศน์และการดูแลลูกค้าของผู้ให้บริการ ไม่ได้มีความหมายในการเป็นคำแนะนำเชิงการแพทย์ หากท่านสงสัยว่าท่านอาจมีปัญหาทางด้านการมองเห็นหรือทางสุขภาพในด้านอื่นๆ กรุณาติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที
 

2    ความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการเคารพสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลต่างๆที่ได้จากท่าน (หมายรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน คู่ค้าของท่าน ลูกค้าของท่าน และ/หรือ ผู้ใช้งานอื่นๆ) จะได้รับการดูแลและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [INSERT LINK to privacy]) ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านได้อ่านและยอมรับข้อตกลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว และผู้ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนเข้าใช้งานสำหรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ    อีกทั้ง ท่านเข้าใจและยินยอมให้ผู้ให้บริการเก็บรักษา ใช้งาน และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ
 

3    ข้อห้ามการใช้งาน
ท่านไม่สามารถทำกิจกรรมการประกาศเชิงโฆษณา การแอบแฝงผลประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือกิจกรรมใดๆก็ตามที่คล้ายกับที่กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้รับจดหมายอนุญาตจากผู้ให้บริการและมีสิทธิ์อย่างถูกต้องในการทำกิจกรรมดังกล่าว

นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด ตีพิมพ์ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เลียนแบบ ส่งต่อ หรือกิจกรรมใดๆที่จะส่งผลต่อเนื้อหาและรายละเอียดของสินค้าและบริการภายในเว็บไซต์

ท่านยินยอมที่จะไม่ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ หรือโยกย้ายข้อมูลใดๆก็ตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ อีกทั้ง ท่านยินยอมที่จะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า ชื่อสินค้า โลโก้ เครื่องหมายบริการ หรือข้อมูลใดๆก็ตาม รวมถึงสิทธิ์ในการให้บริการของผู้ให้บริการอีกด้วย

ท่านทราบและยอมรับว่าท่านไม่ได้รับสิทธ์ในการใช้งานไฟล์หรือข้อมูลใดๆก็ตามที่ได้รับลิขสิทธิ์ หากท่านนำข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆที่ไม่ได้กำหนดให้สามารถใช้งานได้ ถือว่าท่านละเมิดลิขสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมาย
 

4    ความเป็นเจ้าของและการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของ Essilor Group (“Essilor”) และผู้ได้รับอนุญาตจาก Essilor เท่านั้น ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆได้รับลิขสิทธิ์ จดทะเบียน และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับเปลี่ยน แก้ไข หรือลอกเลียบแบบข้อมูลใดๆก็ตาม และไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงข้อมูลต่อสาธารณะหากไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการ ท่านสามารถนำไฟล์ดาวน์โหลดไปใช้งานสำหรับส่วนบุคคลและไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้าได้ หากแต่ท่านยินยอมที่จะไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ผู้ให้บริการขอวงวนสิทธิ์ใดๆที่ไม่ได้ระบุการให้สิทธิ์ไว้โดยชัดแจ้งตามข้อตกลงการใช้งาน ณ ที่นี้

โลโก้ เครื่องหมายบริการ และเครื่องหมายการค้าของ Essilor ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นั้นไม่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือออกสู่สาธารณะได้หากไม่ได้รับการอนุญาตแบบลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการ
 

5    จรรยาบรรณการใช้งาน
สิทธิ์ในการเข้าถึงการใช้งานและรหัสผ่านนั้นถือเป็นของผู้ใช้งานที่สมัครบัญชีไว้เท่านั้น

เมื่อสมัครบัญชีกับผู้ให้บริการ ท่านตกลงที่จะ : (i) ให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วน และ : (ii) แก้ไขข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ข้อมูลเป็นจริงและครบถ้วนอยู่เสมอ

อีกทั้งท่านยังตกลงที่จะ : (i) ไม่พยายามเข้าสู่ระบบหรือเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หรือรายละเอียดต่างๆโดยการพยายามเข้าถึงช้อมูลเกินขอบเขตที่ผู้ให้บริการกำหนด ; (ii) ไม่ก่อกวนระบบการป้องกันเว็บไซต์หรือพยายามทำให้เว็บไซต์เกิดความเสียหายกับระบบ บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน เว็บไซต์พันธมิตรหรือเว็บไซต์ต่างๆ แอปพลิเคชั่น  และข้อมูลต่างๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ; (iii) ไม่พยายามกระทำการใดๆที่อาจทำให้เว็บไซต์เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ หรือตัดการเชื่อมต่อกับระบบ ; (iv) ไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อื่นๆ ; (v) ไม่ส่งไฟล์หรือโปรแกรมใดๆที่อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ ระบบ หรือทรัพย์สินอื่นๆของผู้ให้บริการ หมายรวมถึงไฟล์เสีย ไวรัสทรอจัน หรือไวรัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ ; (vi) ไม่ปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้ที่อาจทำให้ผู้ให้บริการเกิดความสับสน และไม่ใช้ชื่อโดเมนของ Essilor ในการส่งอีเมล์อัติโนมัติกลับไปหาลูกค้า ; (vii) ไม่ทำการรบกวนหรือก่อนกวนผู้ใช้รายอื่นๆขณะกำลังใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ; (viii) ไม่กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎระเบียบของเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ ; (ix) ไม่ฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน ; (x) ไม่กระทำการใดๆที่อาจทำให้ข้อมูลของผู้ใช้งานและข้อมูลการใช้งานรั่วไหลหรือแจกจ่ายออกไปยังผู้อื่น ; (xi) ไม่ทำการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งาน Essilor ไม่ว่าจะผ่านทางบัญชีผู้ใช้งาน อีเมล์ จดหมายลูกโซ่ อีเมล์ขยะ สอบถามข้อมูล หรือวิธีใดๆก็ตาม ; (xii) ไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิ์ (หมายรวมถึงสิทธิ์ของความเป็นส่วนตัวและความเป็นสาธารณะ) ของ Essilor หรือบุคคลที่สามโดยการช่มขู่หรือทำให้เสียชื่อเสียง ; (xiii) และไม่ใช้โปรแกรมหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆใดๆเพื่อเก็บ ตรวจสอบ หรือคัดลอกข้อมูลจากเว็บไซต์นี้

หากผู้ให้บริการตรวจพบถึงการกระทำอันไม่เหมาะสมหรือการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน ยกเลิกการให้บริการกับ IP Address ของท่าน ทำการติดต่อผู้ให้บริการสัญญาณอินเตอเน็ตของท่านเพื่อให้ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่าน และอาจดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน


6    การปฏิเสธความรับผิดทางการแพทย์และการใช้งาน EYE CARE PROFESSIONAL LOCATOR
เว็บไซต์นี้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการมองเห็น การดูแลรักษาสายตา และการปรับสมดุลสายตา และมีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลสำหรับการรักษาหรือในเชิงการแพทย์แต่อย่างใด หากท่านสงสัยว่าท่านอาจมีปัญหาทางด้านการมองเห็นหรือทางสุขภาพในด้านอื่นๆ กรุณาติดต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที

ถึงแม้ว่าท่านจะสามารถค้นหาร้านค้าที่มีผู้เชี่ยญชาญทางด้านสายตา (“ECPs”) และสินค้าของ Essilor ได้ผ่านทางฟังก์ชั่น “Find a Store” หรือฟังก์ชั่นการค้นหาร้านค้า (เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Store Locator) และอาจได้รับการแนะนำจากผู้เชียวชาญของ Essilor หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆ การใช้บริการเว็บไซต์นี้ของท่านจะไม่ถือเป็นการผูกสัมพันธ์ในการรักษากับผู้เชี่ยวชาญของ Essilor หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆทั้งสิ้น

ผู้เชี่ยวชาญของ Essilor นั้นได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อมาจากคู่ค้าและไม่ได้ถูกรับรองโดยผู้ให้บริการโดยตรง ผู้ให้บริการไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ หมายรวมถึงการรับประกันเชิงพาณิชย์และการรับประกันสำหรับการใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลที่แม่นยำกับแหล่งที่เชื่อถือได้เช่น ออฟฟิศ ECP ผู้ให้บริการประกันภัย หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

Store Locator นั้นเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าของผู้ให้บริการได้สะดวกยิ่งขึ้น และท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญของ Essilor (ECPs) นั้นจะสามารถให้ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับสินค้าของ Essilor ได้ ผู้ให้บริการจะไม่แนะนำและให้การรับประกันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอันเกิดจากผู้เชี่ยวชาญของ Essilor รวมถึงการใช้งานผ่านฟังก์ชั่น Store Locator หรือส่วนอื่นๆภายในเว็บไซต์ ทั้งนี้ การไม่รับประกันการใช้งานผ่าน Store Locator ไม่ได้หมายความว่าผู้ให้บริการไม่ให้การรับรองผู้เชี่ยวชาญของ Essilor (ECP)

การเลือก ECP หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์อื่นๆเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว และการใช้งาน Store Locator และเว็บไซต์นั้นถือเป็นทางเลือกและความเสี่ยงของตัวท่านเอง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบสำหรับการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน Store Locator หรือเว็บไซต์นี้

7    เว็บไซต์และข้อมูลของบุคคลภายนอก
ผู้ให้บริการไม่ให้การรับรองใดๆสำหรับความปลอดภับของเว็บไซต์ที่ท่านอาจเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นี้ ลิงก์เว็บไซต์ที่ปรากฎอยู่ใบเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อความสะดวกสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์นั้นๆ และอาจถูกระงับการใช้งานได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ Essilor ผู้ให้บริการจะไม่มีส่วนเกี่ยวของกับข้อมูลหรือข้อตกลงและนโยบายต่างๆของเว็บไซต์นั้นๆ ทั้งนี้ลิงก์เว็บไซต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Essilor ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ และข้อมูลต่างๆที่ปรากฎในลิงก์เว็บไซต์นั้นไม่ได้เป็นมาจากผู้บริหารและพนักงานของ Essilor รวมถึงลิงก์ภายในเอกสารใดๆที่ปรากฎบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นคำแนะนำจองสินค้าและบริการใดๆของ Essilor นอกจากนั้น ลิงก์ที่ปรากฎภายนอกเว็บไซต์อาจเนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรืออาจนำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลที่ไม่เป็นจริง เพราะฉะนั้น ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบและระมัดระวังการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้นที่อาจมีไวรัสและทำให้เกิดความเสียหายได้
 

8    การสงวนสิทธิ์การรับประกัน
เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลทั้งหมด การใช้งาน และตัวสินค้าที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ให้บริการในลักษณะ “ตามที่เป็นอยู่นั้น” และ “ตามที่มีอยู่นั้น” และปฏิเสธการให้การรับประกันในทุกกรณี (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) รวมถึงการรับประกันเชิงข้อมูล ชุดข้อมูล ช่วงเวลาให้บริการ หรือความขัดข้องในการให้บริการ และการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการให้บริการ ความแม่นยำ ความถูกต้อง ความละเอียด ความสมบูรณ์ ความมีประโยชน์ และเนื้อหาของข้อมูล กรรมสิทธิ์ การละเมิดสิทธิบัตร สภาพทางการค้า และความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยนัยนี้ ผู้ให้บริการปฏิเสธการให้การรับประกันในทุกกรณีไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ผู้ให้บริการปฏิเสธการให้การรับประกันที่เกี่ยวกับข้อมูล การใช้งาน หรือสินค้าที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้เรื่องเวลา ความปลอดภัย ความต่อเนื่องการใช้งาน หรือ ความถูกต้องของข้อมูล ผู้ให้บริการปฏิเสธการให้การรับประกันเรื่องความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ และปฏิเสธการให้คำปรึกษา ผลลัพท์ หรือข้อมูลทั้งทางการสื่อสารทางการพูดและการเขียนใดๆ นอกจากนี้ อีกทั้ง ผู้ให้บริการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากไวรัส อุปกรณ์ หรือบัญชีของท่านอันเป็นเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ การดาวน์โหลดข้อมูล สินค้า ตัวหนังสือ รูปภาพ วิดีโอ หรือคลิปเสียง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากท่านปฏิเสธการยอมรับการสงวนสิทธิ์การรับประกันของผู้ให้บริการ ท่านมีความจำเป็นต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที

 

9    การจำกัดความรับผิดชอบ
ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน Essilor บริษัทในเครือ คู่ค้าทางธุรกิจ หุ้นส่วน พนักงาน ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อ ผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้ให้บริการทางข้อมูลและบริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน ผู้ใช้งานอื่นๆ หรือคู่ค้าของท่านในเชิงของความเสียหายทางตรง ความเสียหายทางอ้อม การผิดสัญญา ความเสียหายที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายจำเพาะ คำเตือน ความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องการการใช้งานเว็บไซต์ เนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ รูปลักษณ์หรือลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ ความไว้วางใจสำหรับการแนะนำจากผู้ใช้อื่นในเว็บไซต์ การไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ การใช้งานลิงก์เว็บไซต์ รวมถึงการละเมิดการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

 

10    การชดใช้ค่าเสียหาย
ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง Essilor และบริษัทในเครือ ผู้ร่วมธุรกิจ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย พนักงาน รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ให้คำปรึกษา ตัวแทน และคู่ค้าทางธุรกิจของ Essilor ให้ปลอดจากความเสียหาย หนี้สิน ข้อเรียกร้องใดๆ หมายรวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่ปรึกษาทางกฎหมายตามที่เหมาะสมที่บุคคลภายนอกได้เรียกร้องอันเกิดจาก (1) การใช้งานเว็บไซต์ (2) การละเมิดข้อตกลงการใช้งาน (3) การละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หมายรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (4)  การกระทำใดๆที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานท่านอื่นที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าข้อกำหนดใดๆที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการกระทำการปกป้องดังกล่าวโดยท่านตกลงชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ผู้ให้บริการจะเป็นผู้แจกแจงคำร้อง การกระทำ หรือการดำเนินการภายใต้การชำระค่าสินไหมทดแทนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

 

11    ข้อกำหนดทั่วไป
(a)    ขอบเขตอำนาจศาล: ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อตกลงการใช้งานนั้นเป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และท่านยอมตนที่ผูกพันในเขตอำนาจศาลตามพื้นที่สำหรับการระงับข้อพิพาท
(b)    การแยกส่วนสัญญา: หากเหตุผลใดหรือข้อบัญญติใดก็ตามในเรื่องนี้ไม่สมบูรณ์หรือไม่อาจบังคับใช้ได้  ให้ถือว่าถูกตัดออกจากขอบเขตของสัญญา และข้อบัญญติที่เหลือจะยังมีผลต่อไป หัวข้อรองของข้อตกลงการใช้งานนั้นไม่สามารถใช้เพื่อตีความถึงเนื้อหาภายในได้
(c)    การไม่สละสิทธิ์: การไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อบัญญัติตามข้อตกลงการใช้งานของผู้ให้บริการนั้นไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ของการใช้สิทธ์และข้อบัญญัติ
(d)    สัญญาทั้งหมด: นอกเสียจากว่าจะมีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการหลังจากวันที่ประกาศข้อตกลงการใช้งาน ให้ถือว่าข้อตกลงการใช้งานนี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นๆที่ได้กล่าวข้างต้น เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการ และบริษัทในเครือของผู้ให้บริการ อีกทั้งยังเป็นการบังคับการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูล และบริการต่างๆแทนที่ข้อตกลงที่เกิดขึ้นก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นการตกลงทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการเปลี่ยงแปลงเว็บไซต์ ข้อตกลงการใช้งาน และข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการขอแนะนำให้ท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องให้รับทราบถึงนโยบายล่าสุดของผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ
(e)    เอกพจน์และพหูพจน์ : คำนามที่เป็นเอกพจน์นั้นสามารถหมายความถึงคำนามพหูพจน์ได้ในทุกบริบทหากจำเป็น และคำนามพหูพจน์สามารถหมายความถึงคำนามเอกพจน์ได้ในทุกบริบทเช่นกัน
(f)    คุกกี้ : เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ ; ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านยอบรับข้อตกลงการใช้คุกกี้เช่นเดียวกับการยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการ
ติดต่อเรา : หากท่านต้องการร้องเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราที่
บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคาร TPI Tower ชั้น 25 โซน 3 
เลขที่ 26/56 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ 10120
th-info@groups.essilor.com