ข้อกำหนดการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน

โดยการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาของมัน ("ไซต์") คุณยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณ ("ผู้ใช้" หรือ "คุณ") ยอมรับและตกลงในข้อกำหนดการใช้งานโดยปราศจากข้อจำกัด หรือคุณสมบัติใดๆ และข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและบริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ("พวกเรา" "เรา" หรือ "เอสซีลอร์")

เนื้อหา

ไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดที่มีเป็นของหรือเป็นลิขสิทธิ์ของเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ เนื้อหาในไซต์นี้ไม่สามารถแก้ไข ทำซ้ำ ทำใหม่ ส่งต่อ แจกจ่าย พิมพ์ซ้ำ จำหน่าย หรือถ่ายโอนไม่ว่าวิธีใด ๆ โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเอสซีลอร์ ไม่มีข้อความใด ๆ ที่แสดงว่าเอสซีลอร์อนุมัติหรือให้สิทธิในการใช้ หรือจำหน่ายจ่ายแจกเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในไซต์

ข้อห้ามในการใช้

คุณอาจใช้ไชต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น และไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ใช้ซ้ำ ถ่ายทอดซ้ำ ปรับแก้ เผยแพร่ โพสต์ ประกาศ ถ่ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง แก้ไข ดัดแปลง หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ในไซต์ รวมทั้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสาธารณะหรือการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณไม่สามารถใช้ภาพ ชื่อ และ/หรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถส่งเนื้อหาใด ๆ ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นอันตราย (เช่น ไวรัส) การข่มขู่ หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสีย ยั่วยุโทสะ ลามก อื้อฉาว อนาจาร หรือหยาบคาย หรือก่อให้เกิดหรือการละเมิดกฎหมายใด ๆมาที่ไซต์

เราอาจตรวจสอบ แก้ไขหรือลบเนื้อหาของคุณหรือบุคคลอื่น ๆ ที่ส่งไปยังไซต์ตามดุลยพินิจของเรา

เราอาจยกเลิกการจดทะเบียนใดๆ หรือบัญชีใด ๆ บนไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดสำหรับเหตุผลใด ๆ รวมทั้งปัญหาทางเทคนิค ความผิดปกติหรือการใช้ที่ผิดที่เกิดขึ้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการยกเลิกดังกล่าว

กรรมสิทธิ์ของเนื้อหาและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งให้ไซต์นี้จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ อายุ รายละเอียดการติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ คำตอบแบบสอบถาม ข้อมูล คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิดหรือข้อมูลอื่น ๆ เนื้อหาหรือทรัพย์สิน เรา (หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเรา) จะได้รับสิทธิการใช้งานส่วนใด ๆ หรือทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้คุณ รวมทั้งการทำสำเนา การเปิดเผยข้อมูล การส่ง การเผยแพร่ การออกอากาศ การโพสต์การวิจัย เรายังสงวนสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลให้กับบริษัทใด ๆ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง คุณจะต้องส่งเนื้อหาไปยังเว็บไซต์เท่านั้น หากคุณเป็นผู้เขียนต้นฉบับหรือมิฉะนั้นเป็นผู้มีสิทธิอันจำเป็นในการใช้เนื้อหานั้น

ในบางครั้ง เมื่อคุณเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของเรา เราอาจใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (ที่อยู่ไอพี) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงประเภทของ อินเทอร์เน็ต บราวเซอร์ (Internet Browser) หรือคอมพิวเตอร์ ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ จำนวนหน้าการเข้าชม ลักษณะและระยะเวลาของการเข้าชมดังกล่าว นอกจากนี้เรายังติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราด้วย ข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่เก็บรวบรวมในลักษณะนี้จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ เรา (หรือผู้รับการแต่งตั้ง) จะได้รับสิทธิการใช้งานหรือข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใดโดยไม่มีค่าตอบแทนให้คุณ

เว็บไซต์นี้เป็นงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่แนบกับเอกสารที่มีอยู่ในเว็บไซต์และแต่ละองค์ประกอบที่สร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเอสซีลอร์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งไม่มีการให้สิทธิหรือการอนุญาตอื่นใดนอกเหนือจากการเปิดใช้งานเพื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ การทำซ้ำใด ๆ และเอกสารทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ได้รับอนุญาตเฉพาะเพื่อให้ข้อมูลในบริบทของการใช้ส่วนบุคคล การทำสำเนาใด ๆ และการใช้สำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดแจ้ง ตราสินค้า สิทธิบัตร เครื่องหมาย (โลโก้) และทรัพย์สินต่างๆ ที่รวมอยู่ในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ในปัจจุบันเป็นทรัพย์สินของบริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ ไม่มีสิทธิหรือใบอนุญาตสำหรับการใดๆ ในองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิที่เกี่ยวข้อง

ข้อจำกัดความรับผิด

เราไม่รับผิดชอบต่อความครบถ้วน ความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณควรตรวจสอบข้อมูลใด ๆ ได้ตามอิสระอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ตราบเท่าที่เป็นไปได้ตามกฎหมาย บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับประกัน แสดงหรือบอกเป็นทุกกรณีนัยและจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใด ๆ อันเนื่องจากการใช้ภาษาข้อความ ความผิดพลาดหรือการละเลยในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาที่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ไวรัสที่อาจถูกส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ การลิ้งก์ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือเนื้อหาหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และการที่คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

เราไม่รับประกันหรือบ่งบอกว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหามีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานภายนอกประเทศไทย หากคุณอยู่ภายนอกประเทศนี้ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

ข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใด ๆ การเรียกร้องหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือโดยบังเอิญหรือกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้เว็บไซต์ โดยการใช้ไซต์นี้ คุณยินยอมที่จะชดใช้เยียวยาป้องกันและระงับอันตรายต่อพวกเราและกิจการที่เกี่ยวข้องจากความเสียหายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายรวมทั้งค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณ รวมทั้งรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้:

การอ้างสิทธิต่าง ๆ สำหรับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การหมิ่นประมาท การทำให้เสื่อมเสียอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์ การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของคุณรวมถึงการดำเนินการโดยประมาทหรือโดยมิชอบโดยคุณหรือผู้อื่นที่ใช้เว็บไซต์ผ่านบัญชีอินเทอร์เน็ตของคุณ การละเมิดของคุณต่อบทบัญญัติใดของเงื่อนไขเหล่านี้และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และการใช้งานของคุณ

คุณตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าการป้องกันและควบคุมกรณีใด ๆ อยู่ภายใต้ความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายที่คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์อื่น ๆ

ไซต์นี้อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เราไม่ได้ควบคุม แนะนำหรือรับรองและไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านี้หรือเนื้อหาที่มี ผลิตภัณฑ์ บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว การดาวน์โหลด โอนย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือเปิดทางให้ไวรัสเข้ามาในระบบของคุณ คุณควรทราบเมื่อคุณออกจากไซต์นี้ และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่น ๆ และคุณควรมีอิสระในการประเมินความถูกต้องของเว็บไซต์ใด ๆ ซึ่งจะปรากฏหรืออ้างว่าเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการเชื่อมโยงผ่านทางที่อยู่ของอีเมล์)

อำนาจศาล

ทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับไซต์นี้ รวมทั้งข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคุณตกลง ที่จะส่งเรื่องไปยังเขตอำนาจอื่นใดนอกจากของศาลประเทศไทยหรืออนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทใดๆ

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากบทบัญญัติส่วนใดเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ และ/หรือ นโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรทบทวนตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง คุณยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และโดยการให้มีการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์ที่เราจัดให้คุณเพื่อพิจารณาข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว