คุณอยู่ที่นี่


การดูแลดวงตา
ในผู้สูงวัย

เมื่อเรามีอายุมากขั้น การมองเห็นของเราอาจจะเสื่อมถอยลง
แว่นตาสามารถช่วยให้เราอ่านหนังสือ และมองเห็นในระยะไกลได้ดีกว่าเดิม
นอกจากนี้แว่นตายังช่วยบรรเทาภาวะผิดปกติทางสายตาบางอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

เลนส์สำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี