คุณอยู่ที่นี่


ปกป้องดวงตาของคุณ
ขณะอยู่กลางแจ้ง

หากคุณใช้เวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน
คุณจะต้องปกป้องดวงตาของคุณ
เลนส์ที่ใช่จะช่วยป้องกันอันตรายจากแสงยูวี
และลดแสงจ้าจากดวงอาทิตย์

เลนส์ในอุดมคติสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง