คุณอยู่ที่นี่


การใช้งาน
คอมพิวเตอร์

คุณใช้เวลาในแต่ละวันไปกับการจ้องมอง
หน้าจอคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่
ถ้าใช่ คุณก็เป็นหนึ่งใน 80%
ของคนในประเทศที่พัฒนาแล้ว
ที่ต้องทรมาณกับอาการดวงตาล้า

เลนส์ที่สมบูรณ์แบบ
สำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์