คุณอยู่ที่นี่


การมอง
ในระยะใกล้

การมองเห็นที่ไม่ชัดเจนเวลาอ่านหนังสือ เย็บผ้า
หรือทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป
ที่มักจะเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในช่วงอายุประมาณ 40-50 ปี
เรามีเลนส์หลายชนิดที่จะช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

เลนส์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการมองเห็นในระยะใกล้