คุณอยู่ที่นี่


การปกป้อง
แสงสีน้ำเงิน

หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อดวงตาในระยะยาว

แสงสีน้ำเงิน-ม่วงมีอยู่ในทุกๆที่ จากเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท๊ปเล็ต คอมพิวเตอร์ของคุณ แม้กระทั่ง จากดวงอาทิตย์
แสงเหล่านี้ทำให้ดวงตาของคุณเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะยาว

การปกป้องดวงตาจากแสงสีน้ำเงิน