X
i How can we help?
X

เอสซีลอร์ อาซิโอ

เลนส์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย

การออกแบบพิเศษเพื่อการมองเห็นแบบเดี่ยว และ เลนส์โปรเกรสซีฟตามความต้องการด้านการมองเห็นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้ใช้ชาวเอเชีย ได้รับการทดสอบและยอมรับโดยผู้ใช้ชาวเอเชีย สำหรับความรู้สึกสบายในการสวมใส่ และ การปรับปรุงคุณภาพในการมองเห็น

คุณสมบัติพิเศษ เอสซีลอร์ อาซิโอ

การค้นคว้าวิจัยของเรา ค้นพบว่า ลักษณะดวงตา และ รูปหน้า รวมถึง สรีระ ของผู้ใช้ชาวเอเชีย ส่งผลสำคัญต่อความต้องการในการมองเห็นของผู้ใช้กลุ่มนี้
ด้วยความยาวของดวงตาที่ส่วนใหญ่แล้วจะยาวกว่า และ จุดศูนย์กลางการหมุนที่อยู่ห่างไปจากดวงตาของผู้ใช้ชาวเอเชีย เลนส์ที่มีระยะในการมองเห็นที่กว้างกว่าจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ผู้ใช้ชาวเอเชียมีดั้งที่ต่ำกว่า ดังนั้น ประสบการณ์ในการมองเห็นสูงสุด จึงขึ้นอยู่กับลักษณะการสวมใส่เป็นสำคัญ อาทิเช่น การเกาะ การเอียง ระยะห่างจากรูม่านตา และ จุดสูงสุดของเลนส์
เรายังพบว่าท่าทางในการอ่านหนังสือของชาวเอเชียแตกต่างไปจากท่าทางในการอ่านของประชากรกลุ่มอื่น ซึ่งต้องการการลู่เข้าหากันของเลนส์ในระดับที่สูงขึ้น
เราขอแนะนำเลนส์ เอสซีลอร์ อาซิโอ ซึ่งเป็นเลนส์ที่สามารถออกแบบเพิ่มเติมให้มีความเป็นเฉพาะตัวมากขึ้นสำหรับเลนส์ชั้นเดียว และ เลนส์โปรเกรสซีฟ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของเลนส์
เอสซีลอร์ อาซิโอ ได้รับการทดสอบและการยอมรับในผู้ใช้ชาวเอเชียว่าเป็นเลนส์ที่สวมใส่สบาย มีการปรับปรุงในเรื่องของการปรับสภาพของเลนส์ และ การมองเห็น

สนใจเลนส์อาซิโอของเอสซีลอร์ใช่ไหม?

ไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาที่ใกล้ที่สุด และเลือกใช้อาซิโอสำหรับเลนส์ของคุณ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมถึงต้องใช้เลนส์ป้องกันแสงยูวี ?

การได้รับรังสียูวีที่เป็นอันตรายมากเกินไปเป็นการทำร้ายดวงตา อย่างไรก็ตามคนส่วนมากมักจะไม่ใส่ใจในการปกป้องดวงตาจากรังสียูวี

อ่านเพิ่มเติม

กังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการมองเห็นอยู่หรือเปล่า

ทำความรู้จักสภาวะดวงตารูปแบบต่างๆ อาการเกี่ยวกับการมองเห็น และโรคตา ที่อาจส่งผลต่อวิสัยทัศน์ของคุณ เรียนรู้วิธีการป้องกันและรักษาการมองเห็นของคุณให้มีสุขภาพดี

อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่คุณควรรู้ สำหรับการปกป้องดวงตาจากแสงอาทิตย์

ถึงแม้ว่าจะมีพูดถึงน้อยกว่าผลร้ายที่มีต่อผิว แต่แสงอาทิตย์สามารถส่งผลร้ายแรงต่อดวงตาได้เช่นกัน มาดูกันว่าเราจะป้องกันดวงตาจากแสงอาทิตย์ได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม