X
i How can we help?
X

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว

แก้ไขล่าสุด : เมษายน 2563

ในประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทเอสซีลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการประกาศถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทได้ทำการเก็บบันทึก เหตุผลของการเก็บบันทึก การใช้งาน การปกปิด และกระบวนการการทำงานของข้อมูลส่วนตัว รวมไปถึงการเข้าสู่เว็บไซต์ของเราที www.essilor.co.th ข้อมูลส่วนตัวหมายถึงข้อมูลที่จำเพาะเจาะจงถึงแต่ละบุคคลที่สามารถระบุได้ : (ก) จากข้อมูล หรือ (ข) จากข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆที่เราสามารถตรวจสอบได้ 

โปรดใช้เวลาในการอ่านประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วน เนื่องจากถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใจถึงวิธีการทำงาน การจัดการ และการปกปิดข้อมูลส่วนต้วของผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน

ประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่เราทำการจัดเก็บ

การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถือเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นในการกรอกแบบสอบถามและการสอบถามโดยทั่วไป รวมไปถึงการเข้าถึงการบริการตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์หรือตามขั้นตอนของการสั่งซื้อ (“การให้บริการ”)

เราจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ท่านสามารถเลือกการส่งข้อมูลให้เราได้โดยสมัครใจ หากท่านเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เราหรือทำการเพิกถอนคำยินยอมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจจะทำการจำกัดสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่าน ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ส่งให้แก่เราได้ หรือสามารถเพิกถอนการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลได้ตลอดเวลาตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

เราขอขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นความจริงที่ท่านได้ส่งเข้ามา และท่านสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลของท่านเพื่อให้ข้อมูลของท่านตรงตามความจริงมากที่สุดได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ได้ส่งข้อมูลที่ครบถ้วนและตรงตามความจริง หรือไม่ได้ทำการแจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูลที่อาจะเปลี่ยนแปลงไปของท่านให้แก่เรา เราอาจจะทำการจำกัดสิทธิ์การให้บริการแก่ท่าน

เราอาจทำการจัดเก็บของมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้ : 

•    ชื่อและนามสกุล 
•    คำนำหน้าชื่อ
•    อาชีพ
•    เพศ
•    อายุ – วันเกิด
•    ประเทศที่อยู่อาศัยหรือสัญชาติ
•    ข้อมูลการชำระเงิน
•    ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์ติดต่อ)
•    ข้อมูลบัญชีออนไลน์ต่างๆ
•    ค่าการแก้ไขทางสายตาที่ถูกต้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา)
•    ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งานใช้
•    ความสนใจส่วนบุคคล

ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ เราได้รับความยินยอมจากท่านในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการยินยอมของท่านนั้นเป็นการยินยอมขั้นพื้นฐานที่เราสามารถจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมของท่านได้ตลอดเวลาตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “สิทธิ์ที่ท่านพึงมี”

ได้โปรดรับทราบไว้ว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา) ซึ่งคือผู้ที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่เรา

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เราจะทำการเก็บข้อมูลของท่านบางส่วนโดยอัตโนมัติในระบบและคุ้กกี้ของเรา ซึ่งคือไฟล์ขนาดเล็กที่เราส่งไปถึงคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลนี้ไม่ได้อนุญาตให้เราระบุถึงตัวตนของท่านโดยตรง หากแต่เราทำการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์ของเรา ยกตัวอย่างเช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านได้เช้าไป วันที่และเวลาที่ที่ได้ทำการเข้าเว็บไซต์ การค้นหาของท่าน ข้อมูลของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ (รุ่นอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ เครื่องมือการระบุอุปกรณ์ มาตรการการใช้งานอินเตอร์เน็ต การปรับแต่งค่าอุปกรณ์ ประเภทของตัวช่วยการค้นหา และภาษาของตัวช่วยการค้นหา) วันและเวลาในการค้นหา ลิ้งค์ที่ใช้ในการค้นหา

ท่านไม่จำเป็นต้องยินยอมเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านต้องการเพียงแค่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น นั่นหมายความว่าท่านอาจะทำการปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้โดยการปรับแต่งเว็บไซต์ (หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ ‘ความช่วยเหลือ’ ในบราวเซอร์ของคุณ) อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธการใช้งานคุ้กกี้นั้นอาจรบกวนการค้นหาข้อมูลต่างๆภายในเว็บไซต์ และอาจจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงหัวข้อหลักของเว็บไซต์ได้


วิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดที่ระบุไว้ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่บังคับไว้เท่านั้น และในบางครั้ง เราจำเป็นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องจากมีกฏหมายและข้อกำหนดบังคับไว้

เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ด้านล่าง (“วัตถุประสงค์”):

1.    สำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์
2.    สำหรับการประกวด ข่าวสารและการสมัครสมาชิกต่างๆ และการลงทะเบียนออนไลน์
3.    สำหรับการจัดการการสอบถามและคำขอต่างๆ ไม่ว่าผู้ขอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราหรือไม่ 
4.    สำหรับวัตถุประสงค์ในการติดต่อ และในรูปแบบการติดต่อ
5.    สำหรับการใช้งานเพื่อการบริการออนไลน์ของเรา (เช่นากรใช้งานออนไลน์ การรับรอง การสมัครสมาชิก/ยกเลิกการสมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสารต่างๆ และการใช้งานแอปพลิเคชั่น)
6.    สำหรับการประมวนผล การจัดการ และ/หรือ การจัดการความสัมพันธ์ในการใช้งานระหว่างท่านและเรา (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาของเราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เราเมื่อเราทำการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา) และ
7.    สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของเรา แม้ว่าเราจะไม่สามารถสรุปช่วงเวลาที่สมเหตุสมผลของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านตราบเท่าที่ (i) ข้อมูลของท่านมีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องของเรา (ii) ข้อมูลของท่านมีความสำคัญในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของเรา (iii) ท่านยินยอม และ/หรือ (iii) เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการเผยแพร่

ขอทำการแจ้งให้ท่านทราบว่าเราอาจทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่

•    กลุ่มบริษัทต่างๆในเครือเอสซีลอร์ และ
•    บริษัท องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่อยู่นอกเหนือกลุ่มบริษัทต่างๆในเครือเอสซีลอร์ (เช่นผู้ให้บริการโฮสติ้ง ผู้ให้บริการด้าน IT ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ตลาด ผู้ให้บริการด้านการเงิน ในกรณีที่ต้องทำการตรวจสอบการเงินของการสั่งซื้อ การจัดการข้อมูล และการซ่อมบำรุง)

ผู้รับข้อมูลบางรายนั้นอาจไม่ได้ทำการอยู่ในประเทศไทย ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ เราจะทำการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่กำหนดไว้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกถ่ายโอนไปยังต่างประเทศนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้และอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ เพื่อรับรองว่ามาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลนั้นที่เทียบเคียงกับกฎหมายการคุ้มครองนั้นได้มีการบังคับใช้การข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการถ่ายโอน

วิธีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึงและการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ :

•    เราดำเนินการและบำรุงรักษามาตรการทางเทคิคที่ซับซ้อนเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการบันทึกและประมวลผลภายใต้ขั้นตอนการรักษาความลับและความปลอดภัยที่สมบูรณ์
•    เราดำเนินการและรักษาข้อจำกัดและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และทำการตรวจสอบการเข้าถึง การใช้งาน และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกด้วย
•    พนักงานของเราทุกคนที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นจำเป็นต้องทำการตกลงในสัญญาที่ว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข้อตกลงที่คล้ายกัน ซึ่งกำหนดและระบุให้พนักงานต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและความลับของข้อมูล
•    พันทมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการทางธุรกิจใดๆก็ตามที่อาจทำการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ
•    เรามีการฝึกอบรมเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของเรารวมไปถึงบุคคลที่สามที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

แม้ว่าเอสซีลอร์จะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่ก็ยังถือว่าไม่มีวิธีในการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตหรือทางอิเลคโทรนิคใดๆที่ปลอยภัยอย่างสมบูรณ์

สิทธิ์ที่ท่านพึงมี

ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้นั้น ท่านมีสิทธิ์:

•    ในการเข้าถึงการแก้ไข ปกปิด และ/หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โดยให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด)
•    ในการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการครอบครองของเรา
•    ในการจำกัด ระงับ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลในบางสถานการณ์ (โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด)
•    ในการแจ้งให้เราทราบว่าท่านไม่ต้องการรับข่าวสารและข้อมูลการตลาดของเรา
•    ในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวสามารถทำการถ่ายโอนได้โดยอัตโนมัติ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้และสามารถใช้งานได้ด้วยอุปกรณ์อัตโนมัติ)
•    ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้ทำการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามโดยตรง หากว่าสามารถทำการส่งมอบได้
•    ในการขอให้มีกรถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือบุคคลที่สามในบางกรณี 
•    ในการเพิกถอนการยินยอมของท่านโดยที่ไม่ส่งผลกระทบทางกฎหมายต่อการประมวลผลของเราตามความยินยอมของท่านก่อนการเพิกถอน
•    ในกรณีที่ท่านทำการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของที่และเราไม่ปฏิบัติตามคำขอ กฏหมายกำหนดให้เราต้องบันทึกคำขอของคุณพร้อมกับเหตุผลของเราที่จะไม่ปฏิบัติตามคำขอ
•    ในการยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราทำการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่าน : และเพื่อการนั้น ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดของการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดให้ข้อมูลของท่านตามที่ระบุไว้ด้านล่างแก่เราเพื่อให้เราสามารถพิจารณาคำขอตามเงื่อนไขทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม

•    ชื่อ นามสกุล และสำเนาบัตรประชาขนของท่าน
•    คำร้องขอส่วนบุคคลของท่าน (รายละเอียดของสิทธิ์ทีท่านพึงประสงค์) และ
•    ข้อมูลของการสมัครและลายเซ็นต์ของท่าน (ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์)

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

เรามีการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของเราอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับใหม่ในการคุ้มครองข้อมูล การใช้งานเว็บไซต์และบริการของเราอย่างต่อเนื่องนั้นถือว่าเป็นการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดที่ถูกแก้ไขเป็นครั้งคราวในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้


ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของประกาศการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดด้านล่าง :

รายละเอียดการต่อต่อเรา :  
บริษัท เอสซีลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
อาคาร TPI Tower ชั้น 25 โซน 3 
เลขที่ 26/56 ถนนนางลิ้นจี่
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
th-info@groups.essilor.com


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาคผนวก – วิธีการประมวลข้อมูล

ภาคผนวกของประกาศความเป็นส่วนตัวของเอสซีลอร์ – ใช้ได้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา

ในการสั่งซื้อนั้น ท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิธีการประมวลผลข้อมูล

ด้วยความสัมพันธ์อันดีที่มีประสิทธิภาพของเรากับลูกค้าของเราเช่น ช่างวัดสายตา นักทัศนมาตร โรงพยาบาล (“ลูกค้า” หรือ ”ท่าน”) เรา ในนามของบริษัท เอสซีลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ ตึก TPI Tower ชั้น 25 โซน 3 เลขที่ 26/56 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ 10120 อาจต้องทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึง ชื่อ รายละเอียดส่วนตัว และการแก้ไขการมองเห็น (ตามแต่กรณี) (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ”) ที่ทำการเก็บข้อมูลโดยลูกค้าของเราจากผู้ใช้งานจริงหรือผู้ขาย (“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล การจัดการ และ/หรือ การจัดลำดับความสัมพันธ์ระหว่างเราและลูกค้า รวมไปถึง :

•    การปฏิบัติตามข้อกำหนดอันเกิดขึ้นจากการทำสัญญาระหว่างเราและลูกค้าของเรา และให้ข้อมูล รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และการให้บริการแก่ลูกค้าตามที่ได้รับการร้องขอจากเรา
•    การทำการตรวจสอบเครดิตเมื่อมีการทำการชำระเงินด้วยวิธีการที่ไม่ได้รับการรับรอง
•    การทำการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และ/หรือ ผู้ใช้งานรายอื่นๆของเรา
•    การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรามีให้แก่ลูกค้าของเราซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าของเราได้ทำการซื้อหรือสอบถาม
•    การแจ้งการเปลี่ยนแปลงของสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของเรา และ
•    จุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์เชิงสถิติ

ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และถ้อยคำเฉพาะที่ระบุไว้ในภาคผนวกนี้จะมีความหมายเหมือนกับประโยคที่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และถ้อยคำเฉพาะที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา เว้นเสียแต่ว่าจะระบุไว้ให้เป็นอย่างอื่นในภาพผนวกของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

ภาพผนวกของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกนำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของเราที่ได้รับมาจากลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าของเรา ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และ/หรือ ผู้ใช้งานเลนส์อื่นๆ โดยการทำการสั่งซื้อนั้น ลูกค้าจะต้องยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงโดยเฉพาะภาคผนวกของ “วิธีการประมวลผลข้อมูล”

ในภาคผนวกนี้ ความหมายของคำว่า “วิธีการ” และ “ขั้นตอน” นั้นจะมีความหมายตามที่กฎหมายกำหนดไว้

เมื่อเราเป็นผู้ทำการประมวลผลข้อมูลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ตามจุดประสงค์ที่กำหนดในภาคผนวกนี้ “ผู้ประมวลผล” ซึ่งคำนี้จะหมายรวมถึง “ตัวกลางข้อมูล” ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) :

a)    เราจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรของลูกค้าเท่านั้น เว้นเสียแต่ว่าลูกค้าจะต้องเป็นผู้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบเองตามที่กฎหมายกำหนด
b)    ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำขอในการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะทำการเปลี่ยนวิธีการที่ลูกค้าจะได้รับ  และไม่ทำการตอบกลับคำขอดังกล่าวด้วยตัวเอง ยกเว้นในกรณีที่ได้รับคำร้องขอจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะปฎิบัติตามคำแนะนำที่เป็นเอกสารของลูกค้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น คำแนะนำในการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบให้เทียบเท่ากับความสามารถและสิทธิ์ทีเรามีในการดำเนินการตามคำร้องขอนั้น
c)    เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค ทางตรรกะ และการจัดการที่จำเป็นทั้งหมดในการรักษาความปลอดภัยในระดับที่เพียงพอของการประมวลผลข้อมูลด้วย (i) ความทันสมัย (ii) ข้กำหนดของการประมวลผลตามที่ระบุไว้ในเอกสาคำแนะนำของลูกค้า และ (iii) ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้โดยหรือเป็นผลมาจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ หลักการ และกฎหมายของหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่นเดียวกับกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆในภายในประเทศ ในประเทศสหภาพยุโรป หรือกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบหรือระบบไอที
d)    เราจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบของบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมไปถึงผู้ประมวลผลที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในบริบทเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ
e)    เราจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีถึงการละเมิดข้อมูลในๆที่ส่งผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราทราบถึงการละเมิดข้อมูลดังกล่าว และจะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้า (i) ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการละเมิดข้อมูลของลูกค้า และ (ii) ได้ทำการแก้ไข จำกัด หรือจัดการกับผลที่ตามมาของการละเมิดข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีหลังจากที่เราได้ส่งมอบข้อมูลให้แก่ลูกค้าแล้ว
f)    หลังจากการยุติสัญญาระหว่างเรากับลูกค้าของเรา เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบที่ยังคงอยู่ในความครอบครองของเราออกทั้งหมด หรือทำการส่งคือข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่คงเดิมและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และจะแนะนำให้ผู้ประมวลผลของเราทำเช่นเดียวกัน
g)    ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีคำสั่งที่เป็นเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระทำตามวรรคก่อนหน้า เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบออก
h)    อย่างไรก็ตาม เราจะยังคงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก้บสถิติเท่านั้นโดยไม่ทำการเปิดเผยชื่อ 
ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศ เราจะปฏิบัติตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ และจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศตามข้อกำหนดที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลระบุไว้ เพื่อทำให้มั่นใจถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่ทำการถ่ายโอนว่ามีความเทียบเท่ากับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายดังกล่าว

ท่านจะต้องทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งให้เรานั้นมีความถูกต้องและครบถ้วน และแจ้งเราถึงการแก้ไขเพื่อทำให้ข้อมูลกส่วนตัวที่ได้รับการตรวจสอบเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่เราตามที่ร้องขอ เราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลของสินค้าและบริการให้แก่ท่าน ผู้ซื้อ ผู้บริโภค และ/หรือ ผู้ใช้งานเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือ บริการได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงแก่ท่าน 

ท่านจะทำให้แน่ใจว่าท่านมีความยินยอมและการประกาศที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อการเก็บข้อมูล การใช้งาน การเปิดเผย การประมวลผล และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบตามระยะเวลาของสัญญาและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามการคุ้มครองข้อมูล กฏหมาย และข้อบังคับที่กำหนดไว้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบแก่เรานั้น ท่านตกลงที่จะรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ลูกค้าอาจระบุถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของนโยบายความเ)นส่วนตัวนี้เพื่อการขอข้อมูลเพิ่มเติมของวิธรการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบของเรา หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้เราทราบก่อนนที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบจะส่งถึงเรา ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุดถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบที่ลูกค้าส่งให้เรา