X
i How can we help?
X

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้แสดงข้อมูลที่เรารวบรวมและวิธีที่เราใช้ นโยบายนี้ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น และไม่ได้มาจากแหล่งอื่น ๆ

เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้

การเข้าถึงของคุณและการใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหา ("ไซต์") ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวนี้ (“นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว” หรือ “นโยบาย“) และกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยการเข้าและใช้ไซต์นี้ คุณ (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) ยอมรับและตกลงต่อเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อบังคับ

ข้อกำหนดการใช้งาน

การใช้เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานที่มีแจ้งประกาศไว้แล้วในไซต์นี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ข้อมูลซึ่งอาจระบุถึงคุณในบางกรณี เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่ อายุ รายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์และรหัสผ่าน) ผ่านทางเว็บไซต์นี้เท่านั้นเมื่อคุณสมัครใจ ซึ่งอาจจะเป็นเช่นนี้ เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ การขอข้อมูล ส่งความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในบางเกม โปรโมชั่น การสำรวจหรือคุณลักษณะอื่นของเว็บไซต์ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลจึงขึ้นอยู่กับคุณเอง โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถ้าคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

การตอบสนองต่อคำถามและการร้องขอของคุณเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่และคุณลักษณะบางรายการและเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์นี้

การแชร์ข้อมูลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา (“ผู้เกี่ยวข้อง”) ตามที่กำหนดเพื่อดำเนินงานในนามของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไซต์ (เช่น การจัดส่งสินค้า การบริหารเว็บไซต์หรือโปรโมชั่นหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ในเว็บไซต์ การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการบริการลูกค้า) ในการกระทำดังกล่าว เราอาจจำเป็นที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกนอกประเทศไทยและคุณเห็นด้วยกับการโอนดังกล่าว

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือโปรโมชั่นและข้อเสนออื่น ๆ จากเราหรือผู้เกี่ยวข้อง

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กำหนดไว้เมื่อข้อมูลของคุณได้ถูกเก็บรวบรวมหรือในเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่ใช้กับคุณลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์

เพื่อเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งศาล

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานทางกฎหมายหรือที่เกี่ยวข้องหรือที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การปกป้องหรือการใช้สิทธิทางกฎหมาย

ในกรณีฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองสุขภาพหรือความปลอดภัยของผู้ใช้เว็บไซต์หรือประชาชนทั่วไปหรือเพื่อประโยชน์ของด้านความปลอดภัยของประเทศ

เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่เราเห็นว่าเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้งานดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับในประเทศไทย

การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

ในบางครั้ง เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังไซต์ของเรา เราอาจใช้เทคโนโลยี "คุกกี้" และหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์(ที่อยู่ไอพี) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงประเภทของอินเทอร์เน็ต บราวเซอร์ (Internet Browser) หรือคอมพิวเตอร์ ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ จำนวนหน้าการเข้าชม ลักษณะและระยะเวลาของการเข้าชมดังกล่าว นอกจากนี้เรายังติดตามจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราด้วย ข้อมูลเนื้อหาใด ๆ ที่เก็บรวบรวมในลักษณะนี้จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์ เรา (หรือผู้รับการแต่งตั้ง) จะได้รับสิทธิการใช้งานหรือวัสดุทั้งหมดไม่ว่าในลักษณะใดโดยไม่มีค่าตอบแทนให้คุณ

ความปลอดภัยข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมบางประการที่จะช่วยปกป้องข้อมูลที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดและความรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการสูญเสีย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์นี้

ไซต์อื่น ๆ

ไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เราไม่ได้ควบคุม แนะนำหรือรับรองและไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านี้หรือเนื้อหาที่มี ผลิตภัณฑ์ บริการหรือนโยบายความเป็นส่วนตัว การดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปิดทางให้ไวรัสเข้ามาในระบบของคุณ คุณควรทราบเมื่อคุณออกจากไซต์นี้และอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมทั้งเงื่อนไขของเว็บไซต์อื่น ๆ และคุณควรมีอิสระในการประเมินความถูกต้องของเว็บไซต์ใด ๆ ซึ่งจะปรากฏหรืออ้างว่าเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงการเชื่อมโยงผ่านทางอีเมล์)

อำนาจศาล

ทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวกับไซต์นี้รวมทั้งนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและคุณตกลงที่จะส่งเรื่องไปยังเขตอำนาจอื่นใดนอกจากศาลประเทศไทยเพื่อระงับข้อพิพาทใด ๆ

การโอนสินทรัพย์

ระหว่างที่เราทำธุรกิจ อาจมีการขายหรือซื้อสินทรัพย์ หากกิจการอื่นได้ซื้อกิจการของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลและที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์อาจถูกถ่ายโอนไปยังนิติบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีการล้มละลายหรือการปรับโครงสร้างการดำเนินการใด ๆ ข้อมูลดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาเป็นสินทรัพย์ของเราและอาจมีการขายหรือโอนไปยังบุคคลที่สาม

การเป็นโมฆะบางส่วน

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากบทบัญญัติส่วนใดเป็นโมฆะ หรือไม่มีผลบังคับ บทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบและมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบ เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไซต์ และ/หรือ นโยบายนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณควรทบทวนตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลทันทีที่มีการโพสต์ประกาศแจ้งการปรับปรุงนโยบายใด ๆ ในไซต์นี้ โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่อง คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ และโดยการให้มีการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องไปยังเว็บไซต์ที่เราจัดให้คุณเพื่อพิจารณาข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว