คุณอยู่ที่นี่


การตรวจตา
ทั่วไป

การตรวจตาเป็นปกติเพื่อให้เห็นภาพที่คมชัดเป็นสิ่งที่สำคัญ
ซึ่งสามารถตรวจสุขภาพตาเพื่อวิเคราะห์อาการอื่นๆได้ด้วย

การตรวจตา
ของคุณ

การตรวจโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ ครึ่งชั่วโมง โดยจะตรวจแตกต่างกันไปตามการทำงานของดวงตา

ช่างแว่นตาจะดูความสามารถในการมองเห็นเพื่อประเมิณความคมชัดเพื่อตรวจสอบการมองเห็นได้อย่างละเอียด การตรวจวัดค่าสายตาเพื่อดูการเบี่ยงเบนแสงของดวงตาสู่จอตา สายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง เป็นภาวะปกติที่จากการมีค่าสายตา พื้นที่การมองเห็นของคุณจะถูกตรวจสอบเพื่อประเมิณความสามารถในการมองเห็น เป็นการตรวจทีละตาแยกกัน โดยจะทำการปิดตาอีกข้างเอาไว้

การตรวจยังรวมไปถึงการตรวจสุขภาพดวงตาและการทำงานของ เปลือกตา รูม่านตา จอตา ตาขาวา เยื่อตา ม่านตา เลนส์ตา และกระจกตา ของแต่ละตาอีกด้วย การทำงานของกล้ามเนื้อจะถูกตรวจสอบว่ากล้ามเนื้อบริเวณรอบๆดวงตานั้นยังทำงานได้ปกติอยู่ ปัญหาที่จะเกิดกับกล้ามเนื้อตา เช่น ภาวะตาเข ตาเหล่ สุดท้าย ความดันตา - ถ้าของเหลวภายในตาไม่ถูกขับออกอย่างเหมาะสม ความดันตาจะสูงขึ้นจะก่อให้เกิดโรคต้อหินได้

รายละเอียด
การตรวจตา

เครื่องมือตรวจตาอย่างละเอียดจะถูกใช้ในการคำนวณถึงปัจจัยเฉพาะทางของแต่ละอาการ ซึ่งรวมไปถึงรูปทรงและขนาดของศีรษะ ขนาดและระยะทางระหว่างรูม่านตา ระยะที่ใช้งานดวงตา พฤติกรรม และการเคลื่อนไหวของดวงตา ค่าพารามิเตอร์สามารถใช้ร่วมกับการผลิตเลนส์แว่นตาเพื่อค่าที่แม่นยำและให้คุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด

 

การตรวจ
ตา

การตรวจสายตาตามปกติโดยผู้เชียวชาญด้านสายตาของคุณ คือ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพสายตาให้ดีอยู่เสมอ

การตรวจสายตาเป็นเรื่องง่ายๆและไม่มีอันตรายใดๆ

ผู้เชียวชาญด้านสายตาจะแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อทดสอบการมองเห็นของคุณในระยะทางต่างๆกัน และอาจทดสอบเงื่อนไขอื่นๆเช่นการมองเห็นสีสันเพิ่มเติมก็ได้

  • short-sightedness-slideshow-image1
  • short-sightedness-slideshow-image2
  • short-sightedness-slideshow-image3
  • short-sightedness-slideshow-image4
  • short-sightedness-slideshow-image5

การตรวจ
ตา

การตรวจสายตาตามปกติโดยผู้เชียวชาญด้านสายตาของคุณ คือ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพสายตาให้ดีอยู่เสมอ

การตรวจสายตาเป็นเรื่องง่ายๆและไม่มีอันตรายใดๆ

ผู้เชียวชาญด้านสายตาจะแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อทดสอบการมองเห็นของคุณในระยะทางต่างๆกัน และอาจทดสอบเงื่อนไขอื่นๆเช่นการมองเห็นสีสันเพิ่มเติมก็ได้

คุณรู้หรือไม่?
การตรวจตาสำหรับสายตาสั้น

วิธีตรวจสอบหาสายตาสั้น

คุณสามารถทดสอบภาวะสายตาสั้นได้โดยลองอ่านป้ายทะเบียนรถที่ห่างจากท่านประมาณ 20 ฟุต ถ้าตัวเลขหรือตัวอักษรเบลอ คุณอาจมีภาวะสายตาสั้นซึ่งคุณต้องใช้แว่น

ช่างแว่นตาจะใช้การตรวจที่มีระยะช่วงหนึ่งเพื่อทดสอบการมองเห็น

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้