คุณอยู่ที่นี่


ปกป้อง
สุขภาพดวงตา

รวดเร็ว ง่าย ไม่เจ็บ
การตรวจตาอย่างสม่ำเสมอ
ช่วยรักษาการมองเห็นและสุขภาพตา

การตรวจตา
ทั่วไป

การตรวจตาจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ควรตรวจทุกๆ 1-2 ปี แต่ถ้คนในครอบครัวมัประวัติ ต้อหิน ช่างวัดตาจะซักประวัติ ตรวจภายใน ภายนอกดวงตา ถ้าสงสัยว่าเป็น ก็จะถ่ายภาพจอประสาตาที่จะต้องมีการหยอดยาขยายาม่านตาเพื่อจะส่องดูจอประสาทตา
 

ตรวจ
อะไรบ้าง

ในระหว่างการตรวจตา ช่างวัดตาก็จะถามหาสัญญาณที่ทำให้การมองเห็นเปลี่ยนไป เช่น เบาหวาน ความดัน

การตรวจ
ตา

การตรวจสายตาตามปกติโดยผู้เชียวชาญด้านสายตาของคุณ คือ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพสายตาให้ดีอยู่เสมอ

การตรวจสายตาเป็นเรื่องง่ายๆและไม่มีอันตรายใดๆ

ผู้เชียวชาญด้านสายตาจะแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อทดสอบการมองเห็นของคุณในระยะทางต่างๆกัน และอาจทดสอบเงื่อนไขอื่นๆเช่นการมองเห็นสีสันเพิ่มเติมก็ได้

  • short-sightedness-slideshow-image1
  • short-sightedness-slideshow-image2
  • short-sightedness-slideshow-image3
  • short-sightedness-slideshow-image4
  • short-sightedness-slideshow-image5

การตรวจ
ตา

การตรวจสายตาตามปกติโดยผู้เชียวชาญด้านสายตาของคุณ คือ วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาสุขภาพสายตาให้ดีอยู่เสมอ

การตรวจสายตาเป็นเรื่องง่ายๆและไม่มีอันตรายใดๆ

ผู้เชียวชาญด้านสายตาจะแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อทดสอบการมองเห็นของคุณในระยะทางต่างๆกัน และอาจทดสอบเงื่อนไขอื่นๆเช่นการมองเห็นสีสันเพิ่มเติมก็ได้

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้