คุณอยู่ที่นี่


คุณเตรียมพร้อมสำหรับ
อนาคตแล้วหรือยัง?

เรียนรู้เกี่ยวกับสายตาเลือนลาง
อาการบ่งชี้ สาเหตุการเกิด และ
มีสิ่งใดบ้างที่มีไว้ช่วยผู้มีอาการสายตาเลือนลาง

สายตาเลือนลางมีผลกระทบต่อทั้ง
เด็ก และผู้ใหญ่
  

สายตาเลือนลางเป็นอีกหนึ่งคำพูดที่ใช้เรียกกลุ่มอาการการมองเห็นบกพร่อง พบได้ในทุกช่วงอายุ แต่จะเป็นที่นิยมมากให้กลุ่มสูงอายุ สายตาเลือนลางจะไปลดความสามารถในการมองเห็นรวมถึงการทำให้ลานสายตาแคบลงด้วย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตในทุกๆวัน

อาการของภาวะสายตาเลือนลาง คือ การมองเห็นแย่ลงตรงตำแหน่งกลางภาพ เกิดขึ้นบริเวณตำแหน่ง Blind spot ตรงกลางจอรับภาพ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต ทั้งอ่านหนังสือ การมองเห็นสี การจดจำหน้าคน การทำงานต่างๆ และหากเป็นบริเวณขอบๆของจอประสาทตา ก็จะเรียกว่า Tunnel vision คือ การที่มองเห็นเฉพาะกลางภาพ ขณะที่ภาพโดยรอบเบลอ ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายยาก การมองเห็นภาพในที่มืดทำได้แย่ลง แพ้แสง ปรับสภาพตาในการมองกลางแจ้งได้ยากขึ้นด้วย

สาเหตุของภาวะสายตาเลือนลาง คือ การที่บริเวณจอประสาทตาตรงกลางหรือตำแหน่งจุดรับภาพเสื่อมสภาพ ในขณะที่บริเวณโดยรอบยังคงสภาพดีอยู่ ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคการเขียน อ่าน การจดจำใบหน้าคน ซึ่งสาเหตุหลักของโรคก็คือ อายุ อย่างไรก็ตาม ก็มีปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วย เช่นกรรมพันธ์ และ การสูบบุหรี่

โรคตาบอดตอนกลางคืน

สัญญาณของโรคคือการดำเนินโรคไปในทางที่แย่ของตำแหน่งบริเวณรอบนอกของจอประสาทตา เช่นเดียวกับการทำให้การมองเห็นลำบากขึ้นในตอนกลางคืน อาการต่อมาก็จะไปกระทบการอ่านหนังสือ การมองเห็นสี การมองตำแหน่งกลางภาพ และนำมาซึ่งภาวะสายตาเลือนลาง ซึ่งสามารถเกิดได้จากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม

โรคต้อกระจก

ต้อกระจกคือการที่เลนส์ตาขุ่นหรือมีจุดด่งบนเลนส์ตา การมองเห็นก็จะค่อยๆขุ่นมัว มองภาพตอนกลางคืนลำบาก ตาจะไวต่อแสง มองเห็นภาพติดสีเหลือง น้ำตาล บางครั้งอาจเห็นภาพแยกและเห็นรุ้งรอบดวงไฟร่วมด้วย คนที่มีดวงตาสุขภาพดีไม่เป็นต้องกระจก อย่างไรก็ตามก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดได้ เช่น สูบบุหรี่ ได้รับแสงยูวีเยอะ ดื่มแอลกอฮอล์หนัก โรคเบาหวาน มีประวัติคนในครอบครัวเป็นอยู่ หรือร่างกายได้รับสเตียรอยเยอะ

โรคต้อหิน

ต้อหินเป็นอาการที่มีผลต่อลานสายตา รบกวนการมองภาพบริเวณโดยรอบ เกิดขึ้นจากภาวะความดันลูกตาสูงและไปทำลายเซลประสาทตา การได้รับการตรวจไวก็จะได้รับผลการวินิจฉัยที่ทันท่วงที

เบาหวานขึ้นตาเป็นผลมาจากการดำเนินของ

โรคเบาหวาน เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดที่สูงซึ่งจะมีผลกับเซลที่ทำหน้าที่นำพาอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงที่ประสาทตา ทำให้มีผลกับการมองเห็นถาวรขึ้นกับลำดับขึ้นการเป็นโรค ดังนั้นจึงหมั่นควรตรวจวัดระดับน้ำตาลและติดตามรอยโรคเสมอๆ

ผู้ช่วยการมองเห็น

โชคไม่ดีที่มันไม่ค่อยมีตัวช่วยเกี่ยวกับการมองระยะไกล แต่ยังมีตัวช่วยที่ใช้สำหรับอ่านหนังสือและการทำงานที่ใช้สายตาระยะใกล้:

แว่นขยาย  - ผุ้ใช้งานสามารถพกติดตัวและใช้หยิบขึ้นมาใช้งานได้สะดวก

ไฟพิเศษ  - ช่วยเพิ่มคามแตกต่างของภาพให้มองแยกได้ชัดเจนขึ้น

อุปกรณ์ขยายภาพ  - มีกำลังขยายหลากหลาย มีทั้งแบบมือถือ ตั้งโต๊ะ พกพาได้ และแบบอิเล็กทรอนิก ช่วยปรับความแตกต่างของภาพและสี

ภาวะสายตาเลือนลางเกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์และอายุ อย่างไรก็ตามมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งเราควรจะรู้ทันโรคและหมั่นทำการตรวจเช็คกับผู้เชี่ยวชาญ

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้