คุณอยู่ที่นี่


แอลกอฮอลส่งผลกระทบกับ
ดวงตาคุณอย่างไร

การดื่มแอลกอฮอลสามารถ
ทำร้ายร่างกายได้หลายส่วน

คุณรู้ไหมว่า
ตาของคุณอาจมีความเสี่ยงได้?

การดื่มแอลกอฮอล จะส่งผลกระทบทันทีหลังจากที่ร่างกายได้รับปริมาณ 2-3 หน่วยของแอลกอฮอล์จะส่งผลทำให้ภาพไม่ชัดและพร่ามัว เริ่มพูดไม่เหมือนเดิมและร่างกายจะทำงานร่วมกันไม่ดี

ผลกระทบระยะยาวของการดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นอยู่กับว่าดื่มหนักแค่ไหนมันจะไปเกี่ยวข้องกับอวัยวะสำคัญเช่น หัวใจและตับ แต่อย่างไรก็ตามการดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลเสียต่อดวงตาอยู่ดี ทั้งในระยาวและระยะสั้น (ชั่วคราว)

ผลกระทบชั่วคราว

- การดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลทำให้การสื่อสารระหว่างสมองกับสารสื่อประสาททำงานได้ช้าลง ไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลมายังร่างกายได้เมื่อมีการส่งสัญญาณได้ช้าลง ส่งผลทำให้การทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อตานั้นแย่ลงก็จะทำให้เห็นไม่ชัดและเกิดภาพซ้อนได้

- แอลกอฮอล์จะลดความสามารถในการตอบสนองของม่านตาหมายความว่าพวกเข้าไม่สามารถควบคุมการหดขยายของม่ายตาเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณแสงได้ผลกระทบนี้จะส่งผลทำให้แยกความแตกต่างระหว่างสีและเงาได้ซึ่งจะส่งผลต่อการขับรถ งานวิจัยของสถาบันในแคนนาดาพบว่าแอลกอฮอล์ลดความสามารถในการสังเกตุระหว่างแสงและความมืดได้แย่ลงถึง 30%

- ผลกระทบระยะสั้นจากแอลกอฮอล์อื่นๆนั้นก็จะมีเรื่องความไวต่อแสงสาเหตุเกิดจากไมเกรน เห็นเส้นเลือดที่ตาเกิดจากเส้นเลือดบวมและเปลือกตากระตุกเรียกว่า Myokymia และผลกระทบชั่วคราวอื่นอีกเช่น การวิจัยของมหาลัย Hallym วิทยาลัยแพทย์พบว่ามีอาการตาแห้ง และมีการทำลายที่ผิวตา
 

ผลกระทบระยะยาว

การดื่มหนักๆส่งผลกระทบต่อด่วงตาและการมองเห็น ผลกระทบนี้บ่อยครั้งจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวและจะลดกลับไปสู่ระดับแอลกอฮอลปกติ อย่างไรก็ตามแต่ผลกระทบในระยะยาวสามารถส่งผลไปถึงสุขภาพตาได้

- การดื่มแอลกอฮอล์หนักๆมีหลายการวิจัยบอกว่ามีผลทำให้เป็นต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมเร็วขึ้น ต้อกระจกคือจะเป็นคล้ายๆเมฆขุ่นๆที่เลนส์ตาส่งผลทำให้ภาพไม่ชัดและจอประสาทตาเสื่อมส่งผลทำให้สูญเสียภาพบริเวณตรงกลางตรงกลางตา

- ผลกระทบจากโรคพิษสุราเรื้อรังในตับเป็นเรื่องที่รู้กันดีแต่ยังมีผลกระทบต่อการมองเห็นด้วยซึ่งไม่ค่อยรู้กันเมื่อตับได้รับความเสียหายร่ายกานก็ดูดซับวิตามินได้น้อยลงอาจส่งผลทำให้ขาดวิตามินเอ และขาดวิตามินบีหนึ่ง ส่งผลให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นอัมพาต ขณะเดียวกันการขาดวิตามินเอทำให้การมองเห็นแย่ลงในเวลากลางคืน กระจกตาบางหรือมีรู ตาแห้ง และสร้างผลเสียต่อจอประสาทตา

- โรคระบบประสาทตามีความเสี่ยงร้ายแรง จากการศึกษาของ Bristish of Journal ของจักษุบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปทำให้สูญเสียการมองเห็น การที่มองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์เรียกว่า Tobacco-Alcohol amblyopia หรือ Toxic amblyopia.

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาการมองเห็น แบบชั่วคราว คือทำให้มองภาพไม่ชัด ตาแห้ง แต่ระยะยาวคือทำให้เป็นต้อกระจกหรือตาบอด ดังนั้นควรคิดให้ดีก่อนดื่มว่าการดื่มแอลกอฮอล์จะสงผลโดยตรงต่อสุขภาพตา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวคุณเอง

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้