คุณอยู่ที่นี่


ผู้หญิงมีความเสี่ยงกับโรคดวงตา
มากกว่าหรือไม่?

ไม่น่าแปลกใจเลยหากพบว่า
ความบกพร่องทางสายตาจะพบมากในผู้สูงอายุ
แต่สิ่งที่อาจทำให้คุณประหลาดใจกว่าก็คือ
สองในสามของคนที่ตาบอด
หรือกำลังจะตาบอดเป็นผู้หญิง

มาลองดูที่
ตัวเลข

จำนวนของผู้ชายและผู้หญิงที่มีความบกพร่องทางสายตาในช่วงอายุ 40-49 ปีใกล้เคียงกัน ในขณะที่ผู้หญิงช่วงอายุ 80 ปีจะมีความบกพร่องทางสายตาเกือบเป็นสองเท่า

จาก Women’s Eye Health.org 75% ของผู้มีความบกพร่องทางสายตาสามารถป้องกันและรักษาได้ ดังนั้นวิธีใดที่ผู้หญิงจะสามารถระวังเป็นพิเศษได้?

ลองดูเคล็ดลับ 5 ข้อต่อไปนี้:

  • วิถีชีวิตสุขภาพที่ดี:  น้ำหนักที่มากเกินไป สูบบุหรี่ การกินที่ไม่ดี และออกแดดมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อความบกพร่องทางสายตาได้
  • ตรวจโรคตาที่คุณมีปัจจัยเสี่ยง: ยกตัวอย่างเช่น โรคต้อหินเป็นกลุ่มของโรคตาที่เกิดความเสียหายต่อประสาทตาสามารถทำให้ตาบอดได้เป็นกรรมพันธุ์ ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีผลต่อจอประสาทตา ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานก็สามารถทำให้ตาบอดและเป็นผลมาจากการรั่วไหลจากหลอดเลือด และต้อกระจก ก่อให้เกิดหมอกที่เลนส์ตา ผู้ที่สูงอายุอาจพบโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุ (AMD) เป็นโรคตาที่สร้างความเสียหายให้กับจอตา ใกล้กับศูนย์กลางของตาที่มีหน้าที่รับผิดชอบการมองเห็นวัตถุข้างหน้า
  • ให้ความสนใจอาการ: ตัวอย่างเช่น ถ้าดวงตาของคุณเจ็บ แสบร้อนหรือคันคุณอาจมีโรคตาแห้ง โรคนี้เป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเนื่องจากความแตกต่างของฮอร์โมน
  • รับการรักษาเมื่อจำเป็น: ไม่ควรเพิกเฉยต่ออาการใดๆ และไม่ควรกลัวที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
  • ไม่ว่าปัจจัยเสี่ยงของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม: ควรจะไปพบช่างแว่นตาอยู่เสมอๆ ปีละครั้ง
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้