คุณอยู่ที่นี่


 

มีข่าวสารใหม่
อะไรบ้าง?

รับข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับตา
การดูแลดวงตา ปัญหาสายตา
โรคตา และบทความ
เกี่ยวกับการมองเห็น

แอลกอฮอล์มีผลกับดวงตาอย่างไร

การดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่อระบบดูดซึมวิตามินในตับ ซึ่งวิตามินจำเป็นต่อการบำรุงสุขภาพการมองเห็น

อ่านเพิ่มเติม

ความเชื่อเกี่ยวกับดวงตา

ความจริงเกี่ยวกับการมองเห็น

อ่านเพิ่มเติม

ผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงกับโรคตา จริงหรอ?

เพศของคุณเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพตา จริงหรือ?

อ่านเพิ่มเติม

เทคโนโลยีกับการมองเห็น

การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ดิจิตอลมีผลกระทบต่อการมองเห็น

อ่านเพิ่มเติม

การมองเห็นภาพผ่านดวงตา

เปรียบเทียบการมองเห็นว่าเป็นอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาสายตาเลือนลาง

ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายตาเลือนลาง

อ่านเพิ่มเติม

ด้านลบของที่เขียนตา

การใช้ที่เขียนตาอาจนำไปสู่การมองเห็นภาพไม่ชัด

อ่านเพิ่มเติม