คุณอยู่ที่นี่


ปกป้อง
ดวงตาของคุณ

แสงยูวีและแสงสีน้ำเงิน
เป็นอันตรายกับดวงตา
แต่การปกป้องบนแสงเหล่านั้นบนเลนส์
ทำให้คุณวางใจได้

ความเสี่ยงของ
รังสียูวี

ความเสี่ยงของการเผชิญหน้ากับแสงยูวีที่มีมากขึ้นเนื่องจากชั้นโอโซนถูกทำลาย

ดวงตาของคุณเกิดการระคายเคืองได้ถ้าไม่มีการป้องกัน และเพิ่มอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคตา เช่นต้อกระจก เพราะตาเราเผชิญกับแสงยูวีทุกวัน ซึ่ง 40% มาจากแสงแดด และยังมีแสงยูวีจากการสะท้อนสิ่งปลูกสร้าง พื้นน้ำ พื้นดิน ซึ่งเราควรจะหาทางป้องกัน

การแก้ปัญหา - คือ ใส่เลนส์ที่มีคุณสมบัติปกป้องดวงตาจากแสงยูวี เช่น แว่นกันแดด หรือเลนส์ใสที่ป้องกันยูวี บางเลนส์ให้ค่าการป้องกันยูวีสูงกว่าอื่นๆ โดยดูค่า E-SPF ซึ่งจะช่วยปกป้องดวงตาคุณทั้งด้านหน้าและหลังเลนส์

เกี่ยวกับ
แว่นกันแดด

แสงยูวี แสงกระจาย การป้องกัน ความสำคัญของแว่นกันแดดกับการปกป้องดวงตา

เกี่ยวกับ
แว่นกันแดด

แสงยูวี แสงกระจาย การป้องกัน ความสำคัญของแว่นกันแดดกับการปกป้องดวงตา

ความเสี่ยงของ
แสงสีน้ำเงิน

 

แสงมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตทุกทุกวัน
แสงเป็นพื้นฐานของการมองเห็น ทำให้เรารับรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ทั้งรูปร่าง รายละเอียด สี

แสงสีน้ำเงินที่ดีมีผลต่อวงจรการหลับ-ตื่นของร่างกาย อารมณ์ แต่ก็เป็นสาเหตุของสุขภาพตาที่มาตามอายุ

แสงสีน้ำเงินอมม่วงเป็นอันตรายต่อเซลล์ประสาทตา ผลของการถูกทำลายเซลล์ประสาทตาเป็นเวลานานจะเร่งให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม

แสงสีน้ำเงินอมม่วงเพิ่มความเสี่ยงในการทำลายจอประสาทตา

แสงสีน้ำเงินอมม่วงจะไปกระตุ้น2กระบวนการ:

  • เพิ่มการผลิต Lipofusin ซึ่งเป็นของเสียสะสมในเซลล์ประสาทตา และเป็น Age marker ที่พบได้ในตำแหน่งอื่นของร่างกาย
  • กระตุ้นองค์ประกอบของ Lipofusin ที่เป็นสารอันตรายเป็นสาเหตุให้เซลล์ประสาทตาตาย และการสะสมของ Lipofusin ทำให้เกิดการสะสมของ Drusen ซึ่งเป็นของเสียในโรคจอประสามตาเสื่อม

 

การแก้ปัญหา - คือ การใส่เลนส์แว่นตาที่มีคุณสมบัติปกป้องคุณจากแสงสีน้ำเงินอมม่วงที่เป็นอันตรายรวมถึงป้องกันรงสียูวีด้วย

เลนส์แว่นตาส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติปกป้องดวงตาคุณจากแสงสีน้ำเงินมักจะกันแสงสีน้ำเงินอมเขียวไปด้วย ซึ่งแสงน้ำเงินอมเขียวนี้มีประโยชน์ต่อวัฏจักรการหลับตื่นของมนุษย์ และการตอบสนองของรูม่านตาที่มีต่อแสง

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้