คุณอยู่ที่นี่


แสงสีน้ำเงิน
และการมองเห็นของคุณ

แสงสีน้ำเงินมีอยู่รอบตัวเรา ซึ่งมาจากดวงอาทิตย์
และจากแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น
โปรดระวังการได้รับแสงชนิดนี้ที่มากเกินไป
อาจเกิดอันตรายต่อดวงตาได้

ประโยชน์ของ
แสงสีน้ำเงินอมเขียว

แสงสีน้ำเงินแบ่งเป็น 2 ชนิด แสงสีน้ำเงินอมเขียวมีประโยชน์ต่อร่างกาย

แสงสีน้ำเงินอมเขียวมีประโยขน์ต่อดวงตา เป็นตัวควบคุมนาฬิกาชีวิต ควบคุมการหลับและตื่น ซึ่งจะช่วยให้หลับสนิทในตอนกลางคืน อีกทั้งยังส่งผลต่อระบบความทรงจำ การทำงานของสมอง อารมณ์ และความตื่นตัวอีกด้วย
 

แสงสีน้ำเงิน
ที่เป็นอันตราย

การได้รับแสงสีน้ำเงินอมม่วงที่อยู่ในรังสียูวีที่มากเกินไปสามารถเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

สามารถทำลายจอประสาทตา ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม(AMD) ต้อกระจก กระจกตาอักเสบ ซึ่งสามารถทำให้สูญเสียการมองเห็นชั่วคราวได้

 

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้