คุณอยู่ที่นี่


การมองเห็นที่ดี
ส่งผลให้การขับรถปลอดภัย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของ
การมองเห็นที่มีผลต่อการขับรถ
เพื่อป้องกันตัวเองและผู้อื่น  

สิ่งที่ควรระวัง
ในขณะขับรถ

ในการที่คุณจะขับรถจะต้องสามารถสอบใบขับขี่ผ่าน ซึ่งการทดสอบคือการอ่านตัวหนังสือขนาด 3 นิ้ว ที่ระยะ 20 เมตรได้

การเกิดหมอก

เมื่ออากาศร้อนกระทบกับอากาศเย็นที่ผิวเลนส์ เป็นสาเหตุทำให้เกิดหมอกฝ้า ซึ่งทำการมองเห็นแย่ลง สามารถป้องกันการเกิดฝ้าได้ด้วยเลนส์ที่เคลือบสารป้องกันการเกิดฝ้า (Anti-fog lens)

อ่านเพิ่มเติม

แสงกระจาย

การขับรถในตอนกลางคืนและเห็นแสงกระจายเวลามองไฟจะทำให้รู้สึกไม่สบายตาหรือทำให้มองไม่เห็นไปชั่วขณะหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม

ปัจจัยการมอง
และการขับรถ

ในขณะที่คุณมีอายุเพิ่มมากขึ้น จะมีความเสื่อมโทรมของดวงตาเช่นกัน โรคสายตาธรรมดาอาจจะเป็นปัญหาในการขับรถได้ เพราะฉะนั้นการที่ได้รับการตรวจสายตาอย่างถูกต้อง และได้ ค่าสายตาที่แม่นยำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถได้:

สายตาผู้สูงอายุ

เมื่ออายุมากขึ้นจะส่งผลทำให้การมองไกลแย่ลง เช่นตอนขับรถอาจมองหน้าปัดรถไม่ชัดเจนหรืออาจมองวัตถุจากกระจกมองหลังได้แย่ลง

อ่านเพิ่มเติม

สายตายาว

สายตายาวเป็นสาเหตุของการมองภาพไม่ชัดทุกระยะ ในขณะขับรถคุณอาจต้องพยายามมองหน้าปัดรถ หรือมองวัตถุผ่านกระจกมองหลังได้อย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม

สายตาสั้น

ถ้าคุณเป็นสายตาสั้นคุณจะมองภาพระยะไกลไม่ชัด จะส่งผลต่อการขับรถซึ่งคุณอาจไม่เห็นป้ายถนน ป้ายจำกัดความเร็วและเกิดอันตรายขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ตาบอดสี

ตาบอดสีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเห็นสี มันเกิดขึ้นเมื่อเซลรับสีแดงเขียวหรือน้ำเงินสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีผิดปกติทำให้แยกแยะสีต่างๆได้ไม่ดี

อ่านเพิ่มเติม
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้