คุณอยู่ที่นี่


กิจกรรมกับการใช้ดวงตาของคุณ

กิจกรรมในทุกๆวันเป็นอันตรายต่อดวงตา
มีคำแนะนำการดูแลดวงตาจากความเสี่ยงนั้น

การขับรถ

การมองเห็นที่ดีจำเป็นต่อการขับรถ

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์ของดวงตากับการอ่านหนังสือ

ปัญหาของการอ่านหนังสือเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าจะพ่อ แม่ ครู หรือ เด็ก

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาและการปกป้องดวงตา

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของดวงตา ขึ้นกับกิจกรรมที่คุณทำและการดูแลปกป้อง

อ่านเพิ่มเติม

การมองเห็นเป็นหมอกฝ้า

การมองเห็นที่คมชัดจะเปลี่ยนโลกให้คุณ แต่การมองเห็นที่ขุ่นมัวจะเป็นตัวขัดขวางการมองคุณ

อ่านเพิ่มเติม