คุณอยู่ที่นี่


ความชัดเจน
และคมชัดในการมอง

ความชัดเจนและคมชัดในการมองแปรผันไปตามแต่ละบุคคล
ซึ่งบางคนจำเป็นต้องใช้แว่นเพื่อให้มีการมองเห็นที่ดี

การจัดการความสามารถใน
การมองเห็นที่แย่ลง

ความสามารถในการมองเห็นที่แย่ลงอาจเกิดจากภาวะสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวตามอายุ หรือสายตาเอียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่นสายตา

การจัดการความสามารถในการมองเห็นที่แย่ลงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะมีแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานการวัดของ DVLA หรือบางอาชีพก็ต้องการการมองเห็นที่สูงกว่ามาตรฐาน
 

สัญญาณของ
ภาวะสายตาเลือนลาง

สัญญาณนี้ก็อาจจะได้แก่ปัญหาการสูญเสียความสามารถในการมองบริเวณกลางภาพ รอบๆภาพ ภาพเบลอ โฟกัสภาพไม่ได้ มองภาพกลางคืนแย่ และอาการไวต่อแสง
 

โรคตาที่มีความสัมพันธ์
กับภาวะสายตาเลือนลาง

ภาวะสายตาเลือนลางเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุรวมถึงอุบัติเหตุ เช่น จากโรคเบาหวาน หรืออุบัติเหตุทางสมอง และก็ยังสัมพันธ์กับโรคตาตามรายการด้านล่าง

ต้อหิน

โรคต้อหินเป็นกลุ่มอาการของโรคตาที่เกิดจากความดันในลูกตาไปทำลายขั้วประสาทตา

อ่านเพิ่มเติม

โรคต้อกระจก

โรคต้อกระจกเกิดจากเลนส์ตาขุ่น

อ่านเพิ่มเติม

โรคจอประสาทตาเสื่อม

โรคจอประสาทตาเสื่อมจะค่อยๆทำลายการมองเห็นบริเวณกลางภาพลง เนื่องจากโรคนี้เป็นความเสื่อมบริเวณศูนย์กลางจอรับภาพ

อ่านเพิ่มเติม
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้