คุณอยู่ที่นี่


การมองเห็น
กับการปวดหลังส่วนบน

ความตึงเครียดของลำคอและไหล่สามารถนำไปสู่การปวดตาได้
ด้วยเหตุที่ความตึงเครียดของกล้ามเนื้อสามารถสร้างแรงกดลงบนเส้นประสาท
ที่เชื่อมโยงกับดวงตาบริเวณด้านหลังของไหล่ได้

สัญญาณบ่งบอกว่า
คุณอาจมีปัญหาแล้ว

ความตึงเครียดบริเวณหลังตอนบน ลำคอ และไหล่สามารถนำไปสู่การปวดศีรษะหรือสร้างปัญหากับการมองเห็น อันเนื่องจากกระแสโลหิตที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตาถูกจำกัดลง

คุณอาจรู้สึกได้ว่า:

  • ปวดกระตุกเป็นห้วงๆบริเวณรอบๆขมับ
  • เห็นภาพมัว
  • ปวดหัวไมเกรน
  • คลื่นไส้ หรือ อาเจียน

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ (CVS)

CVS อาจมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยท่าทางของสรีระร่างกายที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่นั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือขณะที่ถือสมาร์ทโฟนและก่อเกิดปัญหาให้กับคอและไหล่

อ่านเพิ่มเติม

สายตายาว (Hyperopia)

หากคุณมีสายตายาว คุณมีแนวโน้มที่จะก้มหน้าลงในยามที่อ่านหนังสือหรือสมาร์ทโฟน เพราะมันทำให้คุณมองเห็นชัดเจนขึ้น รวมทั้งอาจค่อมหลังมากๆเมื่อทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์

อ่านเพิ่มเติม
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้