คุณอยู่ที่นี่


การทำงานของ
ดวงตา

ดวงตาเรารับสัญญาณ
ปริมาณมากจากบริเวณรอบๆ
ส่งสัญญาณไปที่สมอง
ทำให้เราเห็นรูปร่าง
สี องค์ประกอบ
และความเคลื่อนไหว

เรามองเห็น
ได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่แสงส่องผ่านเลนส์ตา และส่งสัญญานผ่านเส้นประสาทตาไปยังสมองได้อย่างไร

  1. แสงสะท้อนจากวัตถุเข้าสู่ดวงตาเรา
  2. แสงวิ่งทะลุผ่านกระจกตา สู่รูม่านตา และทะลุผ่านเลนส์ตา
  3. กระจกตาและเลนส์ตาจะเบี่ยงเบนแสงให้ตกที่จอประสาทตา
  4. เซลล์จอประสาทตาจะเปลี่ยนลำแสงให้เป็นคลื่นไฟฟ้า
  5. คลื่นไฟฟ้าจะวิ่งผ่านระบบประสาทของตาไปสู่สมอง
  6. สมองจะทำการแปลผลสัญญาณนี้ให้กลายเป็นภาพ

 

หน้าที่ของ
ดวงตา

ดวงตาทำหน้าที่เกือบทุกอย่างที่คุณทำ และนี่คือหน้าที่หลักๆของดวงตา

การมองเห็น - ดวงตาเปลี่ยนแสงให้กลายเป็นคลื่นไฟฟ้าและส่งไปที่สมอง ซึ่งจะแปลผลกลายเป็นภาพให้เรามองเห็น

การเคลื่อนไหว - กล้ามเนื้อตาทั้ง 6 มัดทำหน้าที่หมุนลูกตา 4 มัดหมุนขึ้น ลง ซ้าย ขวา อีก 2 มัดเพื่อปรับสมดุลจากการขยับศีรษะ

การกระพริบตา - ทุกครั้งที่คุณกระพริบตา น้ำตาจะฉาบไปที่บริเวณผิวด้านนอกของดวงตาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและทำความสะอาดดวงตา กล้ามเนื้อที่เปลือกตาบนจะทำหน้าที่เปิด-ปิดตา

การร้องไห้ - น้ำตา-ของเหลวที่มีความเค็มประกอบด้วยโปรตีน น้ำ เมือก และ น้ำมัน ถูกหลั่งออกมาจากต่อมน้ำตาที่ด้านบน ด้านนอกของดวงตา น้ำตาจะคอยปกป้องสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่น ควันและลม น้ำตาจากความรู้สึก ตอบสนองต่อความรู้สึก ยินดี หรือ เสียใจ เคยมีทฤษฎีกล่าวไว้ว่า "การร้องไห้ที่ดี" ช่วยขจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกายได้

การปกป้อง - ลูกตาอยู่ภาพในกระดูกเบ้าตาเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิด ขนตาและเปลือกตา คอยป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรก คิ้วมีลักษณะโค้งเพื่อไล่เหงื่อให้ออกจากดวงตา

โครงสร้างของ
ดวงตา

เพื่อดูการทำงานของดวงตา ดังนั้นการรู้โครงสร้างและส่วนประกอบถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์

โครงสร้างของ
ดวงตา

เพื่อดูการทำงานของดวงตา ดังนั้นการรู้โครงสร้างและส่วนประกอบถือเป็นเรื่องที่มีประโยชน์

ส่วนประกอบ
ต่างๆ

ด้านล่างนี้คือองค์ประกอบของดวงตา และอธิบายถึงหน้าที่คร่าวๆที่ทำให้คุณมองเห็น

ตาขาว - ส่วนที่เป็นสีขาว คอยปกป้องลูกตาและคงสภาพให้เป็นทรงกลมอยู่

รูม่านตา - รูสีดำตรงกลางตา ทำหน้าที่ให้แสงผ่าน

ม่านตา - ส่วนที่มีสีสันของดวงตา ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่รูม่านต

กระจกตา - เป็นส่วนที่โค้งใส ทำหน้าที่ปกป้องม่านตาและรูม่านตา ทำงานเช่นเดียวกับเลนส์ทำหน้าที่เบี่ยงเบนแสงให้ตกที่บริเวณหลังสุดของลูกตา

เลนส์ตา - แผ่นดิสก์ใส วางตัวอยู่หลังม่านตา

จอตา - ส่วนหลังสุดของลูกตาประกอบด้วยเซลล์รับแสงจำนวนมากกว่าล้านตัว (ทำหน้าที่แปลงแสงเป็นคลื่นไฟฟ้า) สัญญาณจะถูกส่งไปที่สมองผ่านระบบประสาทตา ซึ่งจะแปลผลเป็นภาพในที่สุด

จอประสาทตา - จุดเล็กๆตรงกลางของจอตา ซึ่งเป็นจุดที่เห้นชัดที่สุด

น้ำวุ้นช่องลูกตาหลัง - เหมือนเจลลี่ อยู่กลางลูกตา เพื่อคงสภาพและรูปร่างของลูกตา

ประสาทตา - เส้นประสาทที่อยู่หลังลูกตาทำหน้าที่ส่งสัญญาณจากจอตาไปสู่สมอง

เยื่อบุตา - ชั้นเยื่อบุบางๆที่คอยปกป้องและให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา อยู่ใต้เปลือกตา บนสุดของลูกตา

น้ำวุ้นช่องลูกตาหน้า - ของเหลวใส อยู่ในช่องว่างระหว่างม่านตาและกระจกตา เพื่อคงสภาพความดันตาและทำให้ลูกตาด้านหน้ายังกลมอยู่

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้