คุณอยู่ที่นี่


ตาเข
และตาเหล่

เมื่อดวงตามีการมองในทิศทางที่แตกต่างกันเรียกว่าตาเข-ตาเหล่
อาการนี้สามารถทำให้เกิดภาพเบลอหรือภาพซ้อน
และอาการตาขี้เกียจได้

ดวงตาผูกติดกับกล้ามเนื้อทั้งหมด
6 มัด

กล้ามเนื้อเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมทิศทางการมอง ถ้าพวกมันไม่ทำงานร่วมกันก็จะเกิดอาการตาเข-ตาเหล่ได้

ตาเข-ตาเหล่เกิดขึ้นกับเด็กประมาณ 1 ใน 20 คน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณสามเดือน เด็กทารกส่วนใหญ่เกิดอาการตาเขระหว่างการพัฒนาการมองของพวกเขา ส่วนมากแล้วเกิดขึ้นก่อนอายุ 5 ขวบ แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ภายหลังหรือแม้กระทั้งช่วงเป็นผู้ใหญ่แล้ว หากไม่ได้รับการรักษาอาการตาเขในวัยเด็กสามารถทำให้เกิดอาการตาขี้เกียจได้ จากการที่สมองเรียนรู้ที่จะไม่สนใจสัญญาณภาพที่ส่งมาจากตาข้างที่มีปัญหา หากลูกหลานของท่านมีอาการตาเขหลังจาก 5 ขวบ ควรปรึกษาแพทย์

การตรวจหรือสังเกต -  ตาข้างหนึ่งจะมองตรงในขณะที่อีกตาจะมองเข้า-ออก ขึ้นหรือลง สมองจะรับภาพ 2 ภาพ ดังนั้นผู้ป่วยจะมีโอกาสเห็นภาพเบลอหรือภาพซ้อน ตาเขสามารถเป็นได้ทั้งแบบถาวรและชั่วคราว ส่วนมากจะเจอในขั้นตอนการตรวจตา ดวงตาอาจมีการเมื่อพยายามโฟกัสภาพในระยะไกลหรือใกล้ อาการตาเขอาจเกิดขึ้นมากในขณะที่มีอาการเมื่อยล้า

การรักษา -  อาการตาเขควรได้รับการรักษาให้เร็วที่สุดด้วยการใส่แว่นตา การฝึกกล้ามเนื้อตา การปิดตา การฉีด Botulinum toxin หรือการผ่าตัดเพื่อการรักษาอาการตาเขได้ ทำการนัดแพทย์หรือนักทัศนมาตรเพื่อเข้ารับการตรวจหากคุณหรือลูกหลานมีอาการตาเข-ตาเหล่

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้