คุณอยู่ที่นี่


ความบกพร่อง
ในการมองเห็นสี

ผู้มีสภาวะตาบอดสีจะมองเห็นสีสันต่างๆได้ยากลำบาก
หรืออาจไม่สามารถเห็นความแตกต่างของบางสีสันได้เลย ถึงแม้จะพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก

สภาวะนี้เกิดขึ้นได้
อย่างไร?

ตาบอดสีมักเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิด

ตาบอดสีเป็นสภาวะอย่างหนึ่งของดวงตา เช่นเดียวกับ ต้อหิน ต้อกระจก หรือจอประสาทตาเสื่อม โรคบางชนิดอย่างเช่นเบาหวานสามารถก่อให้เกิดสภาวะตาบอดสีได้เช่นกัน ซึ่งจะทำให้การรับรู้สีสันของผู้มีสภาวะนี้ด้อยลงได้

จะตรวจพบได้อย่างไร ผู้มีสภาวะนี้จะพบว่าการแยกแยะสีสันต่างๆในการมองเห็นทำได้ยาก เช่น สีแดง ส้ม เขียวและน้ำตาล – พบมากว่าสีแดงกับเขียวจะดูเหมือนกัน ผู้มีสภาวะนี้จะมีความยากลำบากในการบอกความแตกต่างของสีสันที่ต่างๆได้

ตาบอดสีจะสร้างผลกระทบต่อกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ เช่น การอ่านแผนที่ การเชื่อมต่อสายไฟ การสังเกตสัญญาณไฟจราจร เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้มีสภาวะนี้จะต้องรู้ตัวและมีความระมัดระวังสูงกว่าปกติ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจวินิจฉัยโดยมากจะใช้แผ่นทดสอบ Ishihara test ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆในการวิเคราะห์สภาวะนี้

การรักษา ตาบอดสีเป็นสภาวะที่ไม่สามารถรักษาได้ การใช้แว่นตาที่ย้อมสีบางชนิดหรือคอนแทคเลนส์บางชนิดอาจช่วยเพิ่มการรับรู้สีสันให้แตกต่างกันได้มากขึ้นได้บ้าง ปรึกษากับผู้เชียวชาญด้านสายตาโดยตรงเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษา

ทดสอบ
สภาวะตาบอดสี

แผ่นทดสอบ Ishihara colour test จะใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบความสามารถในการแยกแยะสีสันของคุณ ในการทดสอบคุณจะได้มองภาพตัวเลขต่างๆในแผ่นป้ายหลายๆแผ่น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการออกแบบโดยเฉพาะมาแล้ว การทดสอบนี้จะบอกได้ว่าคุณมีสภาวะตาบอดสีนี้หรือไม่

ทดสอบ
สภาวะตาบอดสี

แผ่นทดสอบ Ishihara colour test จะใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบความสามารถในการแยกแยะสีสันของคุณ ในการทดสอบคุณจะได้มองภาพตัวเลขต่างๆในแผ่นป้ายหลายๆแผ่น ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการออกแบบโดยเฉพาะมาแล้ว การทดสอบนี้จะบอกได้ว่าคุณมีสภาวะตาบอดสีนี้หรือไม่

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้