คุณอยู่ที่นี่


เลนส์ตากลาย
เป็นขุ่นมัว

ต้อกระจกทำให้เลนส์ตาขุ่นมัว
พบได้ทั่วไปในผู้สูงวัย
ทำให้การมองเห็นไม่คมชัด ฝ้ามัว

สัญญาณบ่งชี้ว่า
คุณอาจมีต้อกระจก

ต้อกระจกสามารถสังเกตุเห็นได้ชัดเจนจากการเลนส์ตากลายเป็นขุ่นมัว อาการอื่นๆ ก็จะมีความมัวเกิดขึ้นกับการมองเห็น คล้ายหมอกฝ้าบดบังการมองเห็น ส่งผลให้มองเห็นได้ยากในตอนกลางคืน หรือแม้แต่ในตอนแสงจ้า การมองเห็นของคุณอาจะเริ่มแย่ลงด้วยอาการเห็นภาพเป็นสีเหลือง น้ำตาล หรืออาจเห็นภาพซ้อน เป็นวงแสงฟุ้งกระจายก็ได้
 

ปัจจัย
เสี่ยง

รู้จักกับดวงตาของคุณในยามที่อายุมากขึ้น เพื่อสามารถป้องกันการเกิดต้อกระจกได้

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดต้อกระจกได้แก่:

  • ประวัติสุขภาพของสมาชิกครอบครัว
  • การสูบบุหรี่
  • การได้รับรังสียูวีมากเกินไป
  • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
  • โรคเบาหวาน
  • การผ่าตัดดวงตาเพื่อรักษาสภาวะต่างๆ
  • การผ่าตัดดวงตาเพื่อรักษาการบาดเจ็บ
  • การรักษาโรคโดยใช้ Corticosteroid
     

การรักษา
ต้อกระจก

นึกถึงสภาพแวดล้อมของคุณ – การทำงาน การอ่านหนังสือในสภาพแสงที่เพียงพอช่วยให้คุณมองเห็นได้ชัดขึ้น แว่นสายตาจะทำให้ดวงตาของคุณแข็งแรงขึ้นในระยะยาว จนเมื่อสภาวะของดวงตาคุณแย่ลงก็จะถึงเวลาของการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนทดแทนด้วยเลนส์ตาเทียม

การผ่าตัดรักษาต้อกระจกเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก กระบวนการรักษาจะใช้เวลาเพียงประมาณ 15 นาที

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้