คุณอยู่ที่นี่


ตาขี้เกียจกับ
การมองเห็นของคุณ

ตาขี้เกียจมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนยังเด็ก
ซึ่งยังแก้ไขได้ง่ายอยู่ในขณะนั้น
หากปล่อยปละละเลย
ปัญหาอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาต่อการมองเห็นอย่างถาวรได้

ตาขี้เกียจ
ในวัยเด็ก

ตาขี้เกียจมักเริ่มพบได้ตั้งแต่เด็กอายุ 4 ขวบ

มันเกิดขึ้นเมื่อมีแสงเข้าสู่ดวงตาข้างใดข้างหนึ่งน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งส่งผลให้คุณภาพความคมชัดที่เด็กสามารถเห็นได้ เมื่อตาข้างหนึ่งมองเห็นคมชัดน้อยกว่าอีกข้างหนึ่ง เป็นเวลานานๆ สมองของเด็กอาจทำการระงับการพัฒนาการของดวงตาข้างนั้นไป เพื่อทำการรับภาพจากดวงตาข้างที่ดีกว่าเพียงข้างเดียว

มันเกิดขึ้นได้อย่างไร? ตาขี้เกียจเป็นผลมาจากสภาวะอื่นๆที่จะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นก็ได้:

ตาเหล่: ปัญหาของกล้ามเนื้อตาผิดปกติ ทำให้ทิศทางการมองของดวงตาผิดปกติไปด้วย

สายตาสั้นหรือยาวขั้นรุนแรง: การไร้ความสามารถสำหรับตาข้างหนึ่งที่จะโฟกัสอย่างเหมาะสม สามารถบังคับให้ที่ตาแข็งแรงทำงานหนักขึ้น และอื่นจะกลายเป็น 'ตาขี้เกียจ'

ต้อกระจกในทารก: เป็นได้ตั้งแต่เกิด ต้อกระจกชนิดนี้หากเกิดในตาเพียงข้างเดียวจะทำให้ตาข้างนั้นของเด็กเห็นภาพมัว กระทบต่อตาข้างที่ดีให้ทำงานหนักขึ้น

เราจะรู้ได้อย่างไร? มันไม่มีอาการพิเศษเฉพาะในเรื่องนี้ ลองสังเกตุดูว่าเด็กๆมีแนวโน้มจะมองเห็นได้ไม่ชัดในดวงตาข้างที่มีปัญหา หมั่นสังเกตดูว่าเด็กๆจับถือวัตถุต่างๆด้วยองศาหรือท่าทางแปลกๆหรือมีการหันศีรษะไปมาเมื่อต้องการมองอะไรไกลๆ เด็กๆอาจปิดตาตนเองในข้างที่มีปัญหาเรื่อยๆ จนกลายเป็นนิสัย หรือมีการขมวดคิ้วร่วมด้วย

การรักษา: ตาขี้เกียจนั้นสามารถรักษาได้ แต่ใช้เวลานาน หากไม่ได้รับการดูแลแต่เนิ่นๆ การมองเห็นอาจย่ำแย่ลงอย่างถาวร ตาขี้เกียจสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เด็กยังเล็กๆประมาณ ห้าถึงหกขวบ มีเรื่องพื้นฐานบางประการที่ควรรู้ไว้ เช่น – แว่นสายตาสามารถแก้ไขปัญหาได้ในขณะที่อายุน้อยๆ ดวงตาข้างที่ดีอาจต้องมีการปิดเอาไว้ด้วยแผ่นปิดตาในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ดวงตาอีกข้างทำงานและแข็งแรงขึ้นได้ ควรติดต่อกับผู้เชียวชาญเพื่อทำการตรวจรักษาหากคุณสงสัยว่าเด็กๆของคุณจะมีปัญหาตาขี้เกียจ

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้