คุณอยู่ที่นี่


คุณเคยสงสัยไหมว่า
ดวงตาทำงานอย่างไร

เพื่อจะทราบการทำงานของดวงตา
คุณต้องรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของดวงตา
โรคตาที่ส่งผลกระทบกับการมองเห็น

การโฟกัสภาพ
ในการมองเห็น

ดวงตาเป็นอวัยวะที่เปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการใส่ใจดูแล การที่เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงมองเห็นได้จะทำให้เราดูแลดวงตาเราได้ดีขึ้น

ดวงตา
ทำงานอย่างไร

ดวงตาทำงานคล้ายกับกล้องถ่ายรูป เก็บภาพรอบตัวทั่วโลกและส่งไปยังสมอง ซึ่งเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

ดวงตา
ทำงานอย่างไร

ดวงตาทำงานคล้ายกับกล้องถ่ายรูป เก็บภาพรอบตัวทั่วโลกและส่งไปยังสมอง ซึ่งเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

สภาวะ
ดวงตา

ตาบอด และ สายตาเลือนลาง

อาการทาง
สายตา

มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาคุณไหม

อาการทาง
สายตา

มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับดวงตาคุณไหม

โรคทาง
ดวงตา

คุณรู้หรือไม่ว่าโรคตาบางโรคไม่ได้แสดงอาการออกมาให้เห็น ฉะนั้นถ้าตรวจพบได้เร็วก็สามารถรักษาได้ทันเวลา