คุณอยู่ที่นี่


เลนส์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
ค่าสายตาหลายๆค่าในเลนส์เดียว

เลนส์โปรเกรสซีฟเป็นเลนส์ที่สามารถแก้ไขปัญหาการมองของลูกค้า
เช่นลูกค้าที่สายตาผู้สูงอายุ ในตัวเลนส์มีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตา
ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพื่อทำให้การมองเห็นในระยะใกล้ชัดเจน

เลนส์โปรเกรสซีฟ
สำหรับทุกๆวัน

เลนส์โปรเกรสซีฟสามารถเรียกชื่อว่า PAL หรือ PPL ได้
 

เลนส์โพรเกรสซีฟคืออะไร?

เลนส์ที่สามารถมองได้หลายระยะ ช่วยให้ผู้คนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นในระยะทางต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแว่นตา สามารถเลือกได้ทั้งเลนส์ 2 ระยะ หรือ3ระยะ โดยเหมือนของวัดของผู้สูงอายุ (ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและการมองเห็นระยะไกล สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป) พวกเขาจะทำการวัดค่าสายตา

พวกมันทำงานอย่างไร?

ค่าสายตาจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเหลือบตาลงมาในเลนส์โปรเกรสซีฟ เจ้าช่องที่มองไม่เห็นที่จะทำให้ผู้สวมใส่แว่นตามองเห็นที่ระยะไกล มองเห็นระยะกลาง และมองต่ำลงมาเพื่อเห็นระยะใกล้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแว่นตาอีกต่อไป

ประโยชน์ของเลนส์โปรเกรสซีฟ?

เลนส์โปรเกรสซีฟได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมันจะไม่มีเส้นแบ่งโซนให้เราเห็นทำให้การมองภาพของผู้สวมใส่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงผู้สวมใส่จะไม่เจอภาพกระโดดเหมือนในเลนส์สองชั้นซึ่งจะเป็นปัญหาในการมองอย่างมาก

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้