คุณอยู่ที่นี่


มุมมองที่ใสขึ้นชัดขึ้น

เจอกับมุมมองที่ใสชัดขึ้นผ่านเลนส์ของคุณ
มีเคล็ดลับง่ายๆเพื่อทำให้แว่นตาสะอาด

สร้างขึ้นโดย
การคำนึงถึงฝุ่น

เมื่อมีฝุ่นเกาะบนเลนส์ในตอนแรกจะไม่ส่งผลต่อการมองเห็นแต่เมื่อฝุ่นเกาะสะสมมากขึ้นจะทำให้เลนส์สกปรกซึ่งมีผลต่อการมองเห็นภาพไม่ชัด ไม่ทุกคนจะมีความรู้สึกไวต่อฝุ่น แต่ถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นดังนั้นควรจะทำความสะอาดเลนส์เพื่อขจัดฝุ่นออก
 

ปลอด
ฝุ่น

  • ทำความสะอาดเลนส์ของคุณด้วยการเช็ดด้วยผ้าไม่โครไฟเบอร์ ไม่ควรใช้กระดาษทิชชูหรือผ้าทั่วไปในการเช็ดทำความสะอาด เพราะจะทำให้เลนส์เป็นรอย
  • ล้างเลนส์ด้วยน้ำอุ่น โดยปล่อนให้น้ำผ่านเลนส์เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก
  • ทำความสะอาดด้วยความระมัดระวังจากนั้นทำให้แห้ และเช็ดด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์เพื่อให้เลนส์ใส
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้