คุณอยู่ที่นี่


การดูแลรักษา
คอนแทคเลนส์

การติดเชื้อที่ดวงตา แบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์
คุณมีความเสี่ยงนี้รึเปล่า?

คอนแทคเลนส์อาจเป็น
แหล่งที่มีความเสี่ยง

กรณีดวงตาติดเชื้อเนื่องจากคอนแทคเลนส์มีจำนวนมากขึ้นทั้งๆที่มันหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ง่ายๆ เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงนี้และเคล็ดลับการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์

เมื่อเร็วๆนี้ มีการรายงานว่า Jessica Greaney เด็กนักเรียนหญิง อายุ 18 ปี มีอาการกระจกตาติดเชื้อจาก acantamoeba ซึ่งเป็นเชื้อปรซิตที่พบได้จากการใช้เลนส์สัมผัส โรงพยาบาลตา Moorfield รายงานการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อที่ดวงตา

Acantamoeba เป็นสิ่งมีชิตเล็กๆ ถ้าพบเป็นเซลล์เดียว เรียกว่า amoeba มีความสามารถในการเกาะติดที่คอนแทคเลนส์ ถ้าพบว่าดวงตาติดเชื้อนี้จะเรียกว่า Acantamoeba Keratitis โรคนี้จะรักษาได้ยาก ส่วนใหญ่จะแก้ด้วยวิธีเปลี่ยนถ่ายกระจกตา เด็กหญิง Greaney ใช้เวลารักษาร่วมสัปดาห์ด้วยการหยอดยาก่อนการผ่าตัด ฉะนั้นการป้องกันการเกิดจึงมีความสำคัญด้วยการใช้เลนส์ที่ดี

Acantamoeba พบเจอได้ในแหล่งน้ำ ดิน สิ่งปฏิกูล ส่วนใหญ่ประมาณ90% ปัญหากระจกตาติดเชื้อ Acantamoeba จะพบในผู้ใช้เลนส์สัมผัส สาเหตุจากน้ำแช่คอนแทคเลนส์ ซึ่งเป็นแหล่งที่น่าสงสัยของการติดเชื้อที่ตาของเด็กหญิง Greaney

ผู้ใช้คอนแทคเลนส์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาดวงตาติดเชื้อจากจุลินทรีย์ตัวเล็กๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อราที่เกาะติดที่ผิวเลนส์ อาการที่เป็นไปได้ของการติดเชื้อ คือ อาการระคายเคืองตา มีขี้ตา น้ำตาไหล บวม แดง มองเห็นภาพเบลอ และแพ้แสง

อาการติดเชื้อที่กระจกตาจาก Acantamoeba ไม่ว่าสาเหตุจากการใช้คอนแทคเลนส์ หรือ จากภาวะของตา จำเป็นต้องได้รับยารักษา ถ้าทราบไวก็รักษาได้ไว ถ้าไม่ก็จะเกิดอันตรายกับกระจกตาถาวร

การดูแลเลนส์ที่ดีจะลดโอกาสของการติดเชื้อและความไม่สบายตา เพื่อจะให้คุณมีสุขภาพดวงตาที่ดี เรามีคู่มือปฏิบัติของการใช้คอนแทคเลนส์แนบมาด้วย:

การทำความสะอาดเลนส์และน้ำยาล้างเลนส์

 • แช่เลนส์ทิ้งไว่ในน้ำยาข้ามคืน ไม่ควรใช้น้ำยาซ้ำ ควรจะเปลี่ยนน้ำยาทุกวัน
 • ทำความสะอาดที่ใส่เลนส์ทุกครั้งที่ใช้ และควรเปลี่ยนที่ใส่เลนส์เดือนละครั้ง
 • ไม่ใช้น้ำยาล้างเลนส์และเลนส์ที่หมดอายุ
 • เก็บภาชนะใส่เลนส์และน้ำยาแช่เลนส์ขนาดพกพาไว้กับคุณเพื่อการใช้งานเวลาฉุกเฉิน
 • ใช้น้ำยาที่ได้รับการแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลดวงตาคุณ ไม่เปลี่ยนยี่ห้อเอง
 • ห้ามถ่ายน้ำยาลงภาชนะบรรจุเล็กๆ เพราะน้ำยาจะถูกปนเปื้อนได้
 • ใช้น้ำยาล้างเลนส์ทำความสาดเลนส์เท่านั้น น้ำประปา น้ำลายจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้
 • ไม่ใช้น้ำประปาทำความสะอาดเลนส์และภาชนะเก็บเลนส์ น้ำประปามีปารปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายทำให้ดวงตาติดเชื้อได้

วิธีการใช้เลนส์

 • หมั่นล้างและทำสะอาดมือ ก่อนที่จะสัมผัสกับเลนส์
 • ใส่เลนส์ก่อนการแต่งหน้า และถอดเลนส์ออกก่อนลบเครื่องสำอาง
 • หลีกเลี่ยงนิ้วมือสัมผัส ทั้งที่ผิวเลนส์และดวงตา
 • อย่าใส่เลนส์สัมผัสสลับข้างกัน พยายามใส่และถอดเลนส์เดิมที่ตาข้างเดิม
 • หมั่นตรวจสอบเลนส์ว่ายังอยู่ในสภาพปกติก่อนใช้งาน
 • หมั่นถอดคอนแทคเลนส์ก่อนการเข้านอน ยกเว้นจะได้รับคำสั่ง
 • ควรใช้สเปร์ผม น้ำหอม โลออน ก่อนที่จะใส่เลนส์ และควรจะแน่ใจว่าสเปร์มันแห้งก่อนที่จะใส่เลนส์เพื่อป้องการการเกาะติดที่ผิวเลนส์

ข้อฝึกปฏิบัติทั่วไป

 • ไม่เพิกเฉยสัญญาณอันตรายของอาการติดเชื้อ ควรหาที่ปรึกษาแนะนำยา
 • หลีกเลี่ยงการถูกน้ำเมื่อคุณใส่คอนแทคเลนส์อยู่ เช่น ไม่ว่ายน้ำหรืออาบน้ำในขณะที่ใส่เลนส์
 • ค้นหาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของคุณก่อนที่จะใช้ยาหยอดตา ยาหล่อลื่นดวงตาที่ถุกแนะนำ เพราะเค้าจะทราบผลที่เกิดกับคอนแทคเลนส์
 • หลีกเลี่ยงการใส่คอนแทคเลนส์เมื่อคุณอยู่ในภาวะมีไข้หรือเป็นหวัด
 • หมั่นตรวจตาประจำปี เพื่อประเมินค่าสายตาใหม่สำหรับเลนส์สายตาคุณ

ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของคอนแทคเลนส์แต่ละประเภทเพื่อค้นหาคู่ที่เหมาะสมกับคุณ

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้