คุณอยู่ที่นี่


คอนแทคเลนส์ทำให้
หนังตาตกได้อย่างไร?

คอนแทคเลนส์ของคุณทำให้
เปลือกตาเริ่มตกหรือเปล่า?

คอนแทคเลนส์มีผลกับดวงตา
อย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างเลนส์สัมผัสทั้งแบบนิ่มและแข็ง กับการตกของเปลือกตา หรือที่เรียกว่า ภาวะหนังตาตก อ่านต่อเพื่อค้นหาวิธีการที่คุณอาจได้รับผลกระทบ

ภาวะหนังตาตก อาจเป็นเรื่องที่รุนแรงแก่ดวงตาคุณ ไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์แต่หมายถึงเรื่องของความสามารถในการมองเห็น ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา มันจะทำให้เกิด โรคตาขี้เกียจหรือภาวะสายตาเอียง ภาพไม่ชัด และปรับภาพให้ชัดด้วยดวงตาไม่ได้ บางคนเกิดมาพร้อมกับภาวะหนังตาตกเลย แต่อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรืออุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ โดย Aesthetics Surgery Journal บ่งชี้ว่าการใช้เลนส์สัมผัสเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดภาวะหนังตาตกตามมาได้

คอนแทคเลนส์แบบแข็งถูกใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกผลิตด้วยแก้ว ซึ่งในปัจจุบันมีซิลิโคนมีความสบายและยืดหยุ่นที่มากกว่า พวกเขายังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ แต่พยายามให้ผู้สวมใส่รู้สึกได้น้อยลงและรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย แม้จะมีการให้ความคมชัดและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

คอนแทคเลนส์แบบนิ่ม สะดวกสะบายกว่าอย่าชัดเจนและผู้สวมใส่ใส่ได้โดยไม่รู้สึกถึงมันอีกด้วย อย่างไรก็ตามคอนแทคเลนส์แบบนิ่มจะดูดสิ่งแปลกปลอมไว้มากกว่าเช่น สบู่ และน้ำมัน เพราะค่าการอมน้ำของเลนส์ และจนกว่าจะทิ้งจะต้องมีการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้น

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาว่าทำไมภาวะหนังตาตกเกิดขึ้นโดยไม่ส่งผ่านทางพันธุกรรม ดังนั้นอาสาสมัครจึงใช้เป็นฝาแฝด - มีพันธุกรรมที่เหมือนกัน โดยให้ใช้คอนแทคเลนส์แตกต่างกัน จากฝาแฝด 286 คู่ ถูกพบว่า 96 คู่ มีระดับที่แตกต่างกันของภาวะหนังตาตก เช่นเดียวกับการใช้คอนแทคเลนส์

การศึกษาวิเคราะห์มีสามร้อยรูปถ่ายแนบมากับแบบสอบถามเกี่ยวกับสังคมและประวัติทางการแพทย์ เพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของปัจจัยแวดล้อมที่คาดว่าทำให้เกิดภาวะหนังตาตก ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ การถูกแสงแดด พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การประเมินความเครียดจากการทำงาน และลักษณะนิสัยการนอน ซึ่งทั้งหมดมีผลต่อริ้วรอยบนใบหน้า ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลน้อยต่อความรุนแรงของภาวะหนังตาตก
 

ในภาพถ่ายวิเคราะห์พบว่า ฝาแฝดที่สวมใส่คอนแทคเลนส์ทั้งชนิดอ่อนหรือแข็ง จะแสดงสัญญาณการเพิ่มขึ้นของภาวะหนังตาตก ซึ่งผู้ใช้คอนแทคเลนส์ชนิดแข็งจะมีภาวะที่รุนแรงมากกว่า เปลือกตาบนจะตก โดยเฉลี่ยที่ 1.84 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนุ่ม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.41 มิลลิเมตร โดยฝาแฝดที่ไม่ได้สวมใส่คอนแทคเลนส์จะเปลือกตาตกโดยเฉลี่ยไม่เกิน 1 มิลลิเมตร ถึงแม้ว่าตัวเลขเหล่านี้ดูน้อยแต่ก็ถือเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญ ตามที่ Dr.Bahman Guyuron กล่าว

ความแตกต่างระหว่างหนึ่งมิลลิเมตรและสองอาจดูเหมือนไม่มาก แต่เมื่อหมายถึงเปลือกตามันเป็นสิ่งสำคัญ ศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเปลือกตาบนและล่างยืนยันว่าแม้ ครึ่งมิลลิเมตร ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ทั้งความสามารถในการมองเห็น และ ภาพลักษณ์โดยรวม Guyuron อธิบาย

ฝาแฝดมีพันธุกรรมที่เหมือนกันรวมถึงใบหน้าและเปลือกตาที่คล้ายกันดังนั้นความแตกต่างในโครงสร้างเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวโดยคณะกรรมการศัลยแพทย์ "คณะกรรมการได้รับการรับรองศัลยแพทย์พลาสติกกล่าวว่า "เราประเมินความสัมพันธ์จากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตกของเปลือกตาบน และ การสวมใส่คอนแทคเลนส์ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกัน นี้เป็นคุณสมบัติการดึงเปลือกตาระหว่างการวางและสลายเลนส์ตา"

ภาพถ่ายที่ใช้ในการศึกษาถูกเก็บมาจากฐานข้อมูลที่มี ที่ได้มาจากงานเทศกาลฝาแฝดประจำปี ที่ Twinsburg, Ohio

ถ้าคุณกำลังคิดจะใช้คอนแทคเลนส์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดต่างๆของคอนแทคเลนส์

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้