คุณอยู่ที่นี่


การใช้งาน
คอนแทคเลนส์

สามารถทำให้ตาติดเชื้อ หากทำความสะอาดอย่างไม่ถูกวิธี

คอนแทคเลนส์
และเชื้อแบคทีเรีย

งานศึกษาล่าสุดได้พบว่า มีเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดในตาของคนที่ใช้คอนแทคเลนส์ สำรวจถึงปัจจัยที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ถึงแม้ว่าในขั้นเริ่มต้น สามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อของผู้ใช้คอนแทคเลนส์ได้

โดยผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์มักจะระวังในแต่ละขั้นตอนเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ตาอยู่แล้ว เช่นเดียวกับอันตรายที่มาจากดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ที่ผิดวิธีเช่น กระจกตาอักเสบจาก Acanthamoeba คนที่ใส่เลนส์ส่วนใหญ่รู้ว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นได้หากใช้เลนส์นานเกินไป ใส่นอน หรือไม่ทำความสะอาดอย่างเป็นประจำและถูกวิธีด้วยน้ำยาที่ถูกต้อง นี่คือสิ่งที่รู้กันว่า "ไม่ควรทำ" กับคอนแทคเลนส์ที่ชนิด อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ทำอันตรายได้แต่คนเราอาจลืมนึกถึงนั่นก็คือ นิ้วมือ!!

การศึกษาชิ้นล่าสุด จัดโดยนักจุลชีววิทยา ที่ NYU Langone Medical centre ได้แนะนำไว้ว่าคนที่ใส่คอนแทคเลนส์มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อที่ตาเนื่องจาก 'การเปลี่ยนแปลงในจำนวนแบคทีเรีย' หรือก็คือ แบคทีเรียชนิดที่แตกต่างออกไปสามารถติดจากนิ้วมือมาสู่ดวงตาได้ระหว่างที่ถอดหรือใส่คอนแทคเลนส์ หรือแม้กระทั่งแรงกดของคอนแทคเลนส์เมื่ออยู่ที่ตาซึ่งมีผลต่อแบคทีเรีย

นักจุลชีววิทยาท่านหนึ่ง (และการค้นคว้าศึกษาก่อนหน้า) Maria Gloria Dominiguez-Bello ได้กล่าวไว้ดังนี้:

"สิ่งที่เราหวังว่าจะทดลองในอนาคต เพื่อจะแสดงให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลง microbiome ในดวงตาของผู้สวมใส่คอนแทคเลนส์ เกิดจากการใช้นิ้วมือสัมผัสดวงตาหรือจากความดันโดยตรงของเลนส์ที่มีผลต่อและการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันในดวงตาและสิ่งที่แบคทีเรียจะถูกระงับหรือ ได้รับเพื่อทำให้เจริญเติบโต"

นักวิจัยได้ค้นพบว่าจากการทดลอง 20 คน 9 คนที่สวมคอนแทคเลนส์ทุกวันมีปริมาณของแบคทีเรียมากกว่า 3 เท่า ของอีก 11 คนที่ไม่ได้ใส่ และคนที่สวมใส่คอนแทคเลนส์แบคทีเรียมีบริเวณที่กว้างกว่า และมีหลากหลายชนิดมากกว่า ขณะที่การศึกษานี้ถือว่าเป็น 'งานวิจัยเบื้องต้น' ในปัจจุบันและยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ในทบทวนวารสารใดๆ Dominguez-Bello มีความหวังว่ามันจะนำไปสู่ความเข้าใจที่มากขึ้นว่าทำไมผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อที่ตามากกว่าคนที่ไม่ได้สวมใส่ และความเข้าใจนี้อาจนำไปสู่วิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ดวงตาได้ในอนาคต

ในเวลาเดียวกัน บริษัท Essilor ได้แนะนำให้ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ใช้อย่างปลอดภัยและหมั่นล้างมือ (โดยเฉพาะนิ้วมือ) ก่อนที่จะใส่หรือถอดคอนแทคเลนส์ ดูในส่วนการดูแลดวงตาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการปกป้องดวงตาของคุณ

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้