คุณอยู่ที่นี่


การมองเห็นใน
วัยสูงอายุ

ดวงตาและการมองเห็นมีความชราขึ้น เช่นเดียวกับอายุ
เรียนรู้เพิ่มเติมถึงสภาวะดวงตาในวัย 60 ปี

อาการทางการมองเห็น
จากการสูงวัย

  • มีความยุ่งยากในการมองสิ่งของใกล้ๆ
  • การรับรู้ความตื้นลึกยากขึ้น
  • การรับรู้สีที่เพี้ยนไป
  • มีปัญหาการมองเห็นในสภาวะแสงน้อย
  • ลานสายตาแคบลง
  • ปัญหาการขับรถ เช่น ไม่สามารถมองเห็นป้ายจราจรได้อย่างชัดเจน ปรับตาเมื่อมองเห็นแสงจ้าได้ช้าในเวลากลางคืน

 

สภาวะต่างๆของ
ดวงตาในวัย 60 ปี

การตรวจตาเป็นประจำสามารถทำให้ตรวจพบอาการต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ นี่คือบางอาการที่จะเกิดขึ้นกับคนช่วงอายุ 60 ปี:

สายตายาวชนิดสัมพันธ์กับวัย (Presbyopia)

จากอายุที่เพิ่มขึ้นการมองเห็นในแต่ะระยะอาจเกิดภาพเบลอได้ในหลายๆระยะ โดยเฉพาะเวลาดูอะไรใกล้ๆ

อ่านเพิ่มเติม

โรคตาแห้ง

ต่อมน้ำตาจะเริ่มเสื่อมลงตามอายุและความชุ่มชื่นที่ลดลง ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะตาแห้งและไม่สบายตา น้ำตาเทียมสามารถช่วยได้

อ่านเพิ่มเติม

ต้อหิน

ต้อหินมักเกิดจากโรคทางพันธุกรรมและจะมีสัญญาณบ่งบอกแต่บางครั้งอาจเกิดจากความดันภายในตาขึ้นสูงเพราะน้ำในตาไม่สามารถระบายออกได้

อ่านเพิ่มเติม

ต้อกระจก

ผลกระทบของต้อกระจกกับการมองจะเหมือนมองผ่ายกระจกฝ้า แต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นที่เลนส์ตา แว่นสายตาตามสายตาคุณและความสว่างอาจจะช่วยทำให้ดีขึ้นแต่มันเป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

โรคจอประสาทตาเสื่อม

ค่อยๆสูญเสียการมองเห็นภาพจากตรงกลาง การรักษาทำได้แค่เพียงชะลออาการเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้