คุณอยู่ที่นี่


การมองเห็นที่เปลี่ยนไป
หลังอายุ 40 ปี

มันเป็นเรื่องปกติที่ดวงตาเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ผู้คนจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
ในช่วงอายุ 40-50 ปี

สภาวะต่างๆ
ของดวงตา

เมื่อายุเข้าถึงช่วง 40 ปี คุณจะรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น ที่เกิดจากจอประสาทตาสู้แสงได้ยากขึ้น

ค้นพบเกี่ยวกับองค์ประกอบของดวงตาและโรค ซึ่งจะส่งผลกระทบในช่วงอายุ 40-50 ปี

แสงสะท้อน

เมื่อเข้าสู้ช่วงอายุ 40 ปี คุณจะเริ่มพบปัญหาแสงจ้ามากขึ้นจากแสงอาทิตย์ที่สะท้อนหน้ากระจกตอนขับรถ หรือจากไฟข้างทางตอนกลางคืน

อ่านเพิ่มเติม

ตาแห้ง

ท่อน้ำตาอาจจะเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้นและทำให้เราเสียความชุ่มชื่นที่ดวงตาไป ทำให้เราตาแห้งและเกิดอาการไม่สบายตา น้ำตาเทียมสามารถช่วยได้

อ่านเพิ่มเติม

สายตายาวที่สัมพันธ์กับช่วงวัย (สายตาผู้สูงวัย)

สายตายาวสูงวัย จะก่อให้เกิดภาพมัวในบางระยะ โดยเฉพาะเวลาดูอะไรใกล้ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ต้อหิน

ต้อหินมักเกิดจากโรคทางพันธุกรรมและจะมีสัญญาณบ่งบอกแต่บางครั้งอาจเกิดจากความดันภายในตาขึ้นสูงเพราะน้ำในตาไม่สามารถระบายออกได้

อ่านเพิ่มเติม

โรคจอประสาทตาเสื่อม

ค่อยๆสูญเสียการมองเห็นภาพจากตรงกลาง การรักษาทำได้แค่เพียงชะลออาการเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ต้อกระจก

ผลกระทบของต้อกระจกกับการมองจะเหมือนมองผ่ายกระจกฝ้า แต่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นที่เลนส์ตา แว่นสายตาตามสายตาคุณและความสว่างอาจจะช่วยทำให้ดีขึ้นแต่มันเป็นแค่ระยะสั้นๆเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้