คุณอยู่ที่นี่


วัยรุ่นและปัญหาสายตา

การใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตของวัยรุ่นในปัจจุบัน
มีความเสี่ยงเรื่องดวงตาและการมองเห็น
นี่เป็นสัญญาณพบบ่อยที่ควรระวัง

ปัญหาตาที่พบบ่อย
ของวัยรุ่น

ปัญหาสายตาของวัยรุ่นมีผลกับการเรียน พฤติกรรมและความวิตกกังวล ทุกปัญหาสายตาควรได้รับการแก้ไข ในที่นี้รวมถึงวัยรุ่นที่ตามแฟชั่นไม่อยากใส่แว่นเพราะกลัวไม่สวย เรียนรู้เพื่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการมองด้านล่าง

แสงยูวี

วัยรุ่นที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกบ้าน ส่วนใหญ่สายตาของวัยรุ่นจะมีความไวต่อรังสีและแสง การสัมผัสยูวีและแสงสีน้ำเงินอาจทำให้เกิดความระคายเคืองและตาแดง

อ่านเพิ่มเติม

อาการไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์ (CVS)

โรค CVS เกิดจากการที่ใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเยอะเกินไปเช่นคอมฯ โทรศัพท์ หรือแทบเล็ท ที่ปล่อยแสงสีน้ำเงินออกมา

อ่านเพิ่มเติม

สายตาสั้น

สายตาสั้นคือการที่เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่ระยะไกลได้ชัด พบว่าเกิดขึ้นบ่อยกับวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี

อ่านเพิ่มเติม
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้