คุณอยู่ที่นี่


การดูแลรักษา
สายตาของวัยรุ่น

การใช้ชีวิตในแต่ละวันของวัยรุ่น
มีความเสี่ยงของดวงตา
มาลองดูว่าจะมีวิธีการปกป้องดูแลอย่างไรบ้าง

สายตา
วัยรุ่น

1 ใน 4 ของกลุ่มวัยรุ่น จะมีค่าสายตา

โดยปกติเด็กวัยรุ่นมักไม่ตระหนักถึงความผิดปกติของสายตา ซึ่งการมองเห็นที่ไม่ดีจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นสายตาสั้น ซึ่งการตรวจวัดสายตาทั่วไปจะตรวจพบ
 

ปัญหาสายตา
ในกลุ่มวัยรุ่น

ปัญหาสายตาในวัยรุ่นเป็นเรื่องทั่วไป

วิถีการดำเนินชีวิต - ทุกกิจกกรมที่ทำต้องใช้สายตาที่ดี แต่ก็เสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ การเล่นกีฬาหากมีการใช้เลนส์แว่นตาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ลง กิจกรรมกลางแจ้งก็เช่นเดียวกัน ดวงตาต้องเผชิญกับรังสียูวีและแสงสีน้ำเงิน ซึ่งเลนส์ที่มีค่า E-SPF ปกป้องดวงตาสูงๆจึงจำเป็น

เช่นเดียวกับค่าการปกป้องแดดในผลิตภัณฑ์กันแดด ยิ่งตัวเลขสูงการปกป้องก็จะสูงด้วย ดังนั้นวันรุ่นที่มีวิถีชีวิตวุ่นวายจำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตาด้วย

เทคโนโลยี - วัยรุ่นจะชอบเล่นอุปกรณ์สมัยใหม่ พวกอุปกรณ์อิเลกทรอนิก ซึ่งอุปกรณ์นี้จะเป็นแหล่งกำเนิดของแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตา เป็นที่มาของปัญหา computer syndrom ซึ่งจะลดอาการนี้ได้ด้วย ทฤษฎี 20-20-20 คือ พักสายตา 20 วินาที ทุกๆ 20 นาที โดยมองไกลออกไป 20 ฟุต

ภาพลักษณ์ - ปัญหาสายตาจะเกิดขึ้นช่วงวัยรุ่น ซึ่งจะต้องฝืนทนกับการใส่แว่นครั้งแรก แต่ก็ไม่ควรหลีกเลี่ยงหรือเพิกเฉยกับสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไข

สุขภาพ - เด็กที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น เบาหวาน ไขข้อ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบกับการมองเห็น ดังนั้นจึงหมั่นตรวจสุขภาพทุกๆ 3 เดือน

การปกป้องที่พิเศษ
สำหรับวัยรุ่น

เนื่องจากการใช้ชีวิตของกลุ่มวัยรุ่น มีการเผชิญกับแสงแดดมากกว่าผู้ใหญ่ แต่การพัฒนาดวงตายังไม่ทัดเทียมกับผู้ใหญ่ จึงทำให้การป้องกันแสงยูวีและแสงสีน้ำเงินอันตรายได้น้อยกว่าผู้ใหญ่

  • teen-vision-uv-exposure
  • teen-vision-sun-glasses
  •  teen-vision-blue-light-damage
  • teen-vision-blue-light-devices

การปกป้องที่พิเศษ
สำหรับวัยรุ่น

เนื่องจากการใช้ชีวิตของกลุ่มวัยรุ่น มีการเผชิญกับแสงแดดมากกว่าผู้ใหญ่ แต่การพัฒนาดวงตายังไม่ทัดเทียมกับผู้ใหญ่ จึงทำให้การป้องกันแสงยูวีและแสงสีน้ำเงินอันตรายได้น้อยกว่าผู้ใหญ่

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้

E-SPF คือ ตัวบอกความสามารถในการป้องกันยูวีบนเลนส์ E-SPF ถูกพัฒนาโดย Essilor International และได้รับการรับรองโดย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวกับศักยภาพของเลนส์เท่านั้น E-SPF ไม่รวมผลกระทบโดยตรงที่เกิดกับตา ที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก (ตำแหน่งการใส่แว่น รูปทรงของกรอบ หรือ ลักษณะของผู้สวมแว่น)