คุณอยู่ที่นี่


สภาพการมองเห็นที่ถูกถ่ายทอด
ผ่านทางพันธุกรรม

ยีนส์อาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพตาของคุณ
ผู้คนอาจเกิดมาพร้อมกับกรรมพันธุ์เกี่ยวกับดวงตา
หรืออาการอาจค่อยๆเกิดขึ้นเองในภายหลัง

สภาวะต่างๆทางดวงตา
ที่สามารถสังเกตุได้

องค์ประกอบและโรคของดวงตาสามารถพัฒนาได้จากหลายปัจจัย อย่างไรก็ตามเราสามารถดูแนวโน้มบางโรคได้ก่อนหากมีคนในครอบครัวมีอาการ

คุณควรระวังโรคที่ส่งผลต่อดวงตาได้เช่น เบาหวาน ความดันสูงซึ่งสามารถสังเกตได้ง่ายในบางเชื้อชาติ โดยทั่วไปแล้วมี 3 อาการทางดวงตาที่เกิดจากกรรมพันธุ์ได้

โรคต้อกระจก

อาการของโรคต้อกระจก รวมไปถึงการมองเห็นที่พร่ามัวลักษณะเหมือนเป็นหมอกซึ่งเกิดที่เลนส์ตา

อ่านเพิ่มเติม

โรคต้อหิน

ถ้ามีคนในครอบครัวมีโรคต้อหิน ให้สังเกตอาการแต่เริ่มเพื่อการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ระวังในเรื่องการมองเห็นที่พร่ามัวหรือมุมมองที่แคบลง

อ่านเพิ่มเติม

โรคจอประสาทตาเสื่อม

อาการเตือนล่วงหน้าได้แก่ มุมมองการมองเห็นค่อยๆแคบลง วัตถุด้านหน้าดูพร่ามัวหรือบิดเบี้ยวบริเวณตรงกลาง

อ่านเพิ่มเติม
 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้