คุณอยู่ที่นี่


เป็นห่วงกับ
การมองเห็นของเด็ก?

6 สัญญาณที่อาจแสดงถึงปัญหาทางการมองเห็น

ข้อมูลภาพส่งผลอย่างมากต่อ
การพัฒนาการของเด็ก

โดยเฉพาะกับการเรียนรู้ของพวกเขา

อย่างไรก็ตามเด็กยังมีแนวโน้มจะไม่บอกเกี่ยวกับปัญหาการมองเห็น การปกป้องดวงตาจากอาการต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็นในเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง

เราสามารถดูจาก
สัญญาณอะไรได้บ้าง?

บางปัญหาของการมองเห็นจะไม่แสดงอาการชัดเจนตั้งแต่เริ่ม แต่คุณสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมและสัญญาณที่เป็นตัวบอกถึงปัญหาทางการมองเห็นของเด็ก

1. นั่งดูทีวีใกล้ทีวีมากๆ ดูหนังสือใกล้หน้ามากๆ

ถ้าลูกของคุณนั่งใกล้โทรทัศน์หรือหน้าจออื่นๆ หรือถือหนังสือใกล้ตามากๆ อาจแปลว่าเด็กมีภาวะสายตาสั้น หรือมีปัญหาในการปรับภาพให้ชัด

2. ขยี้ตาบ่อย พบอาการเคืองตา หรือตาแดงก่ำ

การขยี้ตา เคืองตา ตาแดงก่ำเป็นประจำ มีการบ่นถึงภาพไม่ชัด หรือการเห็นภาพซ้อนอาจแสดงว่าเด็กมีภาวะตาเอียง ซึ่งสัญญาณนี้อาจรวมถึงภาวะสายตาสั้น สายตายาว หรือบ่งชี้ถึงปัญหาในเรื่องการปรับภาพให้ชัดหรือการทำงานร่วมกันของตาสองข้าง

3. มีปัญหาเวลาเขียนหรืออ่านหนังสือ

อาการมีปัญหาเวลาอ่านและเขียนหนังสือ สามารถบ่งชี้ถึงอาการทางการมองเห็นได้ มันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะรู้ว่าเด็กมีปัญหาอะไรอยู่

สัญญาณที่เด็กจะแสดงเมื่อมีปัญหาการปรับภาพให้ชัดไม่ได้ มองตามวัตถุได้ไม่ดี หรือมีปัญหาในการทำงานร่วมกันของตาสองข้างคือ จะอ่านหนังสือได้ไม่ต่อเนื่อง จำเป็นต้องใช้นิ้วชี้เพื่ออ่าน มีความลำบากเวลาอ่านหนังสือนานๆ ทำความเข้าใจได้ยาก หรือขยับหัวแทนการกรอกตาเวลาอ่านหนังสือ

การอ่านผิดเวลาเจอตัวหนังสือที่มีความคล้ายคลึงกัน หรือแยกแยะตัวอักษรและตัวหนังสือยาก อาจบ่งบอกถึงปัญหาการรับรู้ภาพ

เขียนลายมือและวาดรูปเลอะเทอะ อาจหมายถึงปัญหาการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อตา ส่วนปัญหาการแยกแยะซ้ายขวา หรืออ่านตัวอักษรย้อนกลับอาจเป็นสัญญานของปัญหาทางด้านทิศทาง

4. อาการไวต่อแสง

อาการไวต่อแสง อาจเป็นผลจากความผิดปกติทางดวงตาได้ เช่น โรคต้อกระจก โรคจอประสาทตาเสื่อม หรือกระจกตาอักเสบ

5. การปิดตาข้างหนึ่งระหว่างอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์

ถ้าลูกของคุณหลับตาข้างหนึ่งหรือเอามือปิดตาข้างหนึ่งระหว่างอ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ อาจแปลได้ว่าเขามีปัญหาสายตาหรือปัญหาการใช้ตา 2 ข้างร่วมกัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงานร่วมกันของตา 2 ข้าง

6. การหรี่ตา หรือเอียงคอเพื่อดู

หากมีภาวะ 2 อย่างนี้บ่อยๆ แปลว่าเขาอาจมีภาวะสายตาเอียง หรือ ภาวะสายตาสั้น หรือ ภาวะสายตายาว

หากคุณพบเจอพฤติกรรมที่เป็นสัญญาณเหล่านี้ในเด็ก ให้พาเขาไปพบและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านดวงตา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของดวงตาในเด็กและการดูแลรักษา

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้