คุณอยู่ที่นี่


การมองเห็นของเรา
สัมพันธ์กับอายุ

เช่นเดียวกันกับส่วนอื่นของร่างกาย
ดวงตาเรามีความต้องการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ

 

การมองเห็นของเด็ก

เด็กๆต้องการประสบความสำเร็จด้านการเรียน ดังนั้นการมองเห็นจึงเป็นกุญแจสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม

ลูกของคุณมีปัญหาสายตาไหม?

การวินิจฉัยและการรักษาสายตาเด็กได้ทันเวลา มีความสำคัญในการรักษาสุขภาพตาที่ดีให้คงอยู่ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลสายตาเด็ก

ความต้องการของสายตาเด็กมีความแตกต่างกับบุคคลในวัยผู้ใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

คุณใส่ใจการมองเห็นของเด็กไหม?

ลูกของคุณชอบหยีตาหรือออกอาการที่แสดงถึงการมีปัญหาสายตาไหม?

อ่านเพิ่มเติม

สายตาในวัยรุ่น

ความต้องการทางด้านการมองเห็นในวัยรุ่นขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติม

วัยรุ่นกับปัญหาสายตา

ปัญหาสายตามักแสดงออกมาในระยะแรกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

อ่านเพิ่มเติม

สัญญานที่บอกความชราภาพของดวงตา

การมองเห็นที่เปลี่ยนไปเป็นสัญญานแรกๆของความชรา

อ่านเพิ่มเติม

การมองเห็นของคนในช่วงอายุ 40-50 ปี

ผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 40 ปี จะต้องเผชิญกับปัญหาสายตา

อ่านเพิ่มเติม

การมองเห็นของคนอายุ 60 ปี

เวลาผ่านไปเมื่อคุณอายุ 60 ปี คุณก็จะประสบเรื่องของการมองเห็นตามที่กล่าวมา

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาสายตามาจากพันธุกรรม?

ปัญหาสายตาที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรมดีหรือไม่ดี?

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาทางตาถ่ายทอดมาจากครอบครัวรึเปล่า?

ปัญหาสายตาส่วนหนึ่งมาจากพันธุกรรม แต่บางปัญหาก็เกิดจากสภาพแวดล้อมรอบตัว

อ่านเพิ่มเติม