คุณอยู่ที่นี่


ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
การมองเห็นของคุณ

ปัญหาสายตาเกิดได้ในทุกวัย
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

การมองเห็นที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี
สุขภาพการมองเห็นที่ดีไปทั้งชีวิต

การมองเห็นที่ดีควรเริ่มจากการดูแลตั้งแต่ต้น เพื่อสุขภาพการมองของคุณที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เกี่ยวกับ
ดวงตา

ตาเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่รับแสง ทำให้เรามองเห็นสื่งต่างๆรอบกาย และเป็น 1 ใน 5 ประสาทสัมผัส

เกี่ยวกับ
ดวงตา

ตาเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่รับแสง ทำให้เรามองเห็นสื่งต่างๆรอบกาย และเป็น 1 ใน 5 ประสาทสัมผัส

อายุกับ
การมองเห็น

รู้หรือไม่ว่าการมองเห็นของเราสัมพันธ์กับอายุ? มีขั้นตอนอะไรบ้างที่สามารถลดความเสี่ยงของปัญหาสายตาที่เกี่ยวกับความชรา

เกี่ยวกับ
เลนส์แว่นตา

ประเภทของเลนส์ขึ้นอยู่กับปัญหาของการมองเห็น

เกี่ยวกับ
เลนส์แว่นตา

ประเภทของเลนส์ขึ้นอยู่กับปัญหาของการมองเห็น

การดูแลรักษา
ดวงตา

การมองเห็นที่ดี ควรเริ่มต้นดูแลดวงตาคุณตั้งแต่วันนี้

ไปพบ
ร้านแว่นตาของคุณ

เมื่อคุณไปตรวจตาครั้งแรก มีสองสามสิ่งที่คุณควรคาดหวังที่จะเจอ

ไปพบ
ร้านแว่นตาของคุณ

เมื่อคุณไปตรวจตาครั้งแรก มีสองสามสิ่งที่คุณควรคาดหวังที่จะเจอ