Vision changes that come with age

News Title

การมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงตามวัย

 

เมื่ออายุมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดภาวะหรือโรคทางตาตามมา แม้ว่าบางโรคจะร้ายแรงกว่าโรคอื่นๆ แต่ก็ควรได้รับการดูแลอย่างจริงจังและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาร่วมกับการให้ความร่วมมือของผู้ป่วย

ปัญหาสายตา ปัญหาสายตา ต่างๆ พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ แม้ว่าจะมีปัญหาบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบต่อคนทุกวัยก็ตาม หากคุณเชื่อว่าคุณกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับดวงตาดังต่อไปนี้ ให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพดวงตาเพื่อตรวจสอบอาการของคุณอย่างถูกต้อง

 

ภาวะทางตาที่สัมพันธ์กับอายุ

สายตายาวตามอายุ (PRESBYOPIA)

การมองในระยะใกล้อาจกลายเป็นเรื่องท้าทายเมื่ออายุมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอายุ 40 ปี ซึ่ง (เริ่มมีสายตายาวตามวัย presbyopia ) เกิดขึ้น ภาวะดังกล่าวนี้จะทำให้การอ่านตัวอักษรขนาดเล็กที่อยู่บนเมนู ฉลากและในหนังสือยากขึ้น แต่สามารถแก้ไขได้อย่างง่าย ดายด้วยแว่นอ่านหนังสือ.

หลายคนที่มีปัญหาการมองระยะไกลด้วยจะเลือกใช้เลนส์สองชั้นหรือ เลนส์โปรเกรสซีฟ เพื่อแก้ไขสายตาสั้นและสายตายาวตามวัย นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขด้วยการผ่าตัด เช่น เลสิก (LASIK) ทั้งนี้การเลือกการรักษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

ค้นพบ VARILUX แบรนด์เลนส์โปรเกรสซีฟอันดับ 1 ที่แนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญทางตา

ต้อกระจก

องค์การอนามัยโลก (WHO), ได้ระบุไว้ว่า ต้อกระจกเป็นสาเหตุหลักของการตาบอดทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรเกือบ 51% ต้อกระจก เป็นเรื่องปกติมากในผู้สูงอายุและหลายคนคงคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นไปตามกระบวนการชราภาพ

การผ่าตัดเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะรักษาต้อกระจกได้ แต่โดยปกติแล้วผู้ป่วยสามารถคาดหวังการฟื้นฟูการมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์หลังจากผ่าตัดแล้ว

หากคุณสงสัยว่าคุณเป็นต้อกระจกให้ติดต่อแพทย์ที่อยู่ใกล้คุณโดยเร็วที่สุด การรักษาต้อกระจกทันทีที่ตรวจพบเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่โรคจะพัฒนาไปมากกว่านี้

ตาแห้ง

มื่ออายุมากขึ้นการที่ดวงตาจะผลิตน้ำตาน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดา ตาแห้ง อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตา แสบเคืองหรือแสบร้อนตาได้ แต่โดยปกติแล้วสามารถรักษาได้ด้วยน้ำตาเทียมที่จำหน่ายตาร้านขายยาทั่วไป หากการใช้น้ำตาเทียมยังไม่เพียงพอ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาเกี่ยวกับทางเลือกการรักษาอื่น ๆ เช่นยาหยอดตาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาอื่น ๆ สำหรับตาแห้ง

 

โรคตาร้ายแรงที่สัมพันธ์กับอายุ

โรคจอประสาทตาเสื่อม

จอประสาทต. าเสื่อม เป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ที่อายุมากกว่า 50ปี โรคนี้มักจะไม่ทำให้ตาบอดสนิท โดยส่วนใหญ่จะมีผลต่อการมองเห็นส่วนกลางซึ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือ การขับรถ และแม้แต่การทำอาหาร

 

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมสูง เช่นเดียวกับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรค

โรคต้อหิน

โรคต้อหินเป็นสาเหตุอันดับสองของการตาบอดทั่วโลก โรคต้อหินส่วนใหญ่มีผลต่อผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีและโอกาสในการเกิดโรคต้อหินจะเพิ่มขึ้นตามอายุ

โรคต้อหินสามารถทำให้ตาบอดอย่างถาวรและเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคนี้ การตรวจหาและการรักษาในระยะแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเป็นภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานที่มีผลต่อดวงตา ประชากรราว 422 ล้านคนทั่วโลกเป็นโรคเบาหวานทำให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคตานี้ เช่นเดียวกับการเป็นภาวะทางตาอื่นๆ ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาจะเพิ่มขึ้นตามอายุ ในกรณีนี้ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นในผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นเวลานาน

 

อายุทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตาอย่างไร

การหลุดลอกของน้ำวุ้นตา

การเห็นจุดดำและเงาหยากไย่ลอยไปมา(floaters) เนื่องมาจากน้ำวุ้นตาเสื่อมเป็นอีกส่วนหนึ่งของกระบวนการชราตามธรรมชาติ น้ำวุ้นตาภายในตาเป็นสารคล้ายเจล จะเหลวกลายเป็นน้ำเมื่ออายุมากขึ้นและจะหลุดออกจากจอประสาทตาซึ่งในบางครั้งก็ทำให้เห็นแสงแวบผ่านเข้าตา (flashes)

ภาวะนี้พบได้บ่อยและมักไม่รุนแรง อย่างไรก็ตามการเห็นแสงแวบเข้าตาและการเห็นจุดดำลอยไปมาอาจเป็นสัญญาณของการเกิดจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งควรได้รับการรักษาทันที หากคุณเริ่มมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาทันทีเพื่อหาสาเหตุ

การเปลี่ยนแปลงของมุมมองโดยรอบของจุดที่เราจ้องมอง (peripheral vision)

ลานสายตาของบุคคลลดลงตามอายุ ทำให้สูญเสียการมองเห็นโดยรอบเมื่ออายุมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ทำให้เกิดการสูญเสียการมองโดยรอบ เช่น โรคต้อหินและต้อกระจก

รูม่านตามีขนาดเล็กลง

กล้ามเนื้อตาเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ควบคุมขนาดของรูม่านตาและการตอบสนองต่อแสงจ้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลต่อขนาดของรูม่านตา (ทำให้เล็กลง) และการตอบสนองต่อแสงของตา

เนื่องจากส่วนนี้ของกระบวนการชราผู้สูงอายุอาจต้องใช้แสงในระดับที่สว่างกว่าเพื่อให้อ่านหนังสือหรือมองรอบ ๆ บ้านได้อย่างสบายตา

 

การรักษาภาวะทางตาที่สัมพันธ์กับอายุ

มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในการมองเห็นที่มาพร้อมกับอายุ แต่เมื่อได้รับการแก้ไขและรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะทำให้รักษาเป็นไปได้โดยง่าย

กา รตรวจตาประจำปีมีความสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดในการรับมือการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพตาสามารถให้ คำแนะนำเลนส์แก้ไขค าสายตา หรือยาเพื่อช่วยรักษาสุขภาพตาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิต

ถึงเวลาสำหรับการตรวจตาเป็นประจำแล้ว? ค้นหาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพดวงตาที่ใกล้คุณ.

 

บทความที่เกี่ยวข้อง