Do you need an eye exam if you don’t wear glasses?

News Title

การตรวจวัดค่าสายตานั้นมีความสำคัญมากกว่าแค่การหาความผิดปกติจาการมองเห็นเท่านั้น

 

จำเป็นต้องตรวจค่าสายตาหรือไม่หากคุณไม่ได้สวมใส่แว่นตา?

แน่นอนว่าการตรวจวัดค่าสายตานั้นให้อะไรมากกว่าแค่การอัพเดทค่าสายตาสำหรับการตัดแว่น

ในการ ตรวจสายตา, ทั่วไปนั้น จักษุแพทย์จะทำการตรวจการมองเห็น และแก้ไขการมองเห็นของคุณ (ด้วยการใส่แว่นตาหรือคอนแทกเลนส์) วินิจฉัยและตรวจสอบโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับดวงตาเช่นโรคเบาหวาน, โรคต้อหิน และ โรคจุดรับภาพเสื่อมเป็นต้น.

 

เหตุผลที่คุณควรไปตรวจสายตาเป็นประจำ

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ผู้คนกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกนั้นมีความสามารถในการมองเห็นที่ผิดปกติที่สมควรได้รับการรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม

สาเหตุหลักของความบกพร่องทางการมองเห็นที่สามารถป้องกันได้นั่นคือการหักเหของแสงในดวงตาที่ผิดพลาดและ ต้อกระจก (33%), ในขณะที่สาเหตุหลักของ อาการตาบอดที่สามารถหลีกเลี่ยง ได้นั่นคืออาการต้อกระจกที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี (51%) และโรคต้อหิน (8%).

เหตุผลหลักของการเกิดโรคทางดวงตาเหล่านี้คือผู้คนทั่วโลกนั้นมีข้อจำกัด (หรือไม่มีสิทธิ์) ในการเข้าถึงการดูแลรักษาโรคที่เกี่ยวกับดวงตาอย่างถูกต้อง หากคุณมีจักษุแพทย์ประจำตัว คุณควรเข้ารับการตรวจสายตาเป็นประจำ

การตรวจสายตานั้นต้องไปตรวจบ่อยแค่ไหน

สภาจักษุวิทยาระหว่างประเทศได้กล่าวว่าการตรวจสายตาทั่วไปนั้นควรจำทำทุกๆ 5 ปีเป็นอย่างน้อย และอาจมีระยะเวลาที่สั้นกว่านั้นหากคุณมีความเสี่ยงในการมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพดวงตา

เมื่อมีอายุมากขึ้น จักษุแพทย์ของคุณอาจต้องการพบคุณบ่อยขึ้นเพราะโรคที่เกี่ยวกับดวงตา (เช่นอาการสายตายาว ต้อกระจก ต้อหิน และจอประสาทตาเสื่อม) นั้นอาจเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น

และเมื่อมีอายุประมาณ 40 ปี อาการสายตายาวตามอายุนั้นอาจเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแม้กระทั่งคนที่มีสายตาดีมาโดยตลอด สัญญาณของอาการสายตายาวตามอายุนั้นหมายรวมถึงการอ่านหนังสือ เมนู หรือข้อความต่างๆได้ยากยิ่งขึ้น

ความถี่ของการตรวจสายตาตามอายุที่แนะนำ

  • ช่วงอายุ 40-54 ปี : แนะนำให้พบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสายตาทั่วไปทุกๆ 2 ปี แม้คุณไม่เคยมีอาการใดๆเกี่ยวกับสายตามาก่อนเลยก็ตาม
  • ช่วงอายุ 55-64 ปี : ทุกๆ 1-3 ปี
  • ช่วงอายุ 65 ปีเป็นต้นไป: ทุกๆ 1-2 ปี

 

การตรวจสายตาทั่วไปนั้นตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสายตาทั่วไปนั้นมักจะใช้เวลาประมาณ 45-90 นาทีโดยประมาณ และจะรวมไปถึงการตรวจสายตาเพื่อทำให้แน่ใจว่าวิสัยทัศน์ในการมองเห็นของคุณนั้นชัดเจนในทุกๆระยะการมองเห็น และอาจมีการพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพดวงตาของคุณและความเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับดวงตาที่อาจเกิดขึ้นได้

ถ้าระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จักษุแพทย์อาจจะทำการ :

  • ทดสอบการมองเห็นรอบข้าง
  • ทดสอบการมองเห็นแนวลึก
  • ตรวจสอบถึงโอกาสในการเป็นโรคต้อหินด้วย Air Puff Test
  • สังเกตการจัดตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของดวงตาของคุณ
  • ตรวจเรตินาและเส้นประสาทตาถึงความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายหรือโรคใดๆ

ตรวจเพื่อหาความเสี่ยงของโรคอื่นๆและแนะนำวิธีการรักษา รวมไปถึง โรคตาแห้ง, ตาล้าจากหน้าจอ และอาการ แพ้แ.

สำคัญที่สุดคือการไปพบแพทย์และหมอฟันเพื่อทำการตรวจเป็นประจำทุกปี (หรือมากกว่านั้นหากมีนัดกับคุณหมอ) ดวงตาของคุณและเด็กๆก็เช่นกัน ควรทำการนัดจักษุแพทย์เพื่อเข้าตรวจการมองเห็นเป็นประจำ

คุณตรวจสายตาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? อย่าลืมหากจักษุแพทย์ใกล้ๆคุณเพื่อทำการตรวจสายตาเป็นประจำ หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา จักษุแพทย์จะช่วยให้คำแนะนำในการเลือกแว่นตา แว่นกันแตตแบบมีค่าสายตาอ หรือแว่นตาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ช่วยกันแสงสีฟ้า