คุณอยู่ที่นี่


การมองเห็นของคุณ
คือพันธกิจของเรา

เอสซีลอร์แก้ไข ปกป้อง และป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะเกิดกับดวงตา
มากกว่า 1 พันล้านคู่ทั่วโลกในทุกๆวัน

ก้าวแรก
ของเรา

เอสซีลอร์ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ด้วยความร่วมมือของบริษัท Essil และ Silor ในประเทศฝรั่งเศส

Eเอสซีลอร์มาจากคำว่า Essil รวมกับ Silor สองบริษัทที่ถูกตั้งขึ้นในปี 1849 และ 1931 ตามลำดับ ซึ่งเป็นตลาดแว่นตาหลักของฝรั่งเศสในช่วงกลางศตวรรษที่ 20
 

เอสซีลอร์
ในปัจจุบัน

ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ ทั่วโลก

มีพนักงาน 55,000 คนทั่วโลกอุทิศตนเพื่อการพัฒนาการมองเห็นเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
 

ผู้นำทางด้านนวัตกรรม
ของโลก

เลนส์เอสสิลอเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในกลุ่มเลนส์ตระกูล Varilux ผู้นำด้านเลนส์หลายระดับ ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 1959

เอสสิลอลงทุนกว่า 150 ล้านในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆปี และจ้างนักวิจัยกว่า 500 ชีวิตทั่วโลก
 

ผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสายตา

เรามีทีมหมอสายตา

เราทำงานใกล้ชิดกับหมอสายตา ไม่เพียงแต่จะดูแลด้านเลนส์ อุปกรณ์ประกอบแว่น แต่ยังดูแลถึงงานขายและการดูแลลูกค้าในธุรกิจเราอย่างทั่วถึง

เอสซีลอร์ใส่ใจ
การมองเห็นของคุณ

เอสซีลอร์เป็นผู้นำด้านเลนส์แว่นสายตา การมองเห็นของคุณคือพันธกิจของเรา

เอสซีลอร์ใส่ใจ
การมองเห็นของคุณ

เอสซีลอร์เป็นผู้นำด้านเลนส์แว่นสายตา การมองเห็นของคุณคือพันธกิจของเรา

โครงข่ายผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านสายตาของเรา

เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการดูแลดวงตา
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาในเครือข่ายของเราเป็นผู้สามารถให้คำปรึกษาที่เชื่อถือได้ มีประสบการณ์ในเรื่องเทคโนโลยีของเลนส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ค้นหาเลนส์ของเรา แล้วนัดตรวจเช็คสายตากับเราวันนี้ สุขภาพตาของคุณจะดีจากการดูแลของเรา

 

ค้นหา
ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม
ของเราวันนี้