เกี่ยวกับเอสซีลอร์ - เรามีประวัติและประสบการณ์มากกว่า 170 ปี

ESSILOR ผู้นำระดับโลก

Essilor เป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการแก้ไขปัญหาด้านสายตา มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก้ไขและป้องกันสุขภาพดวงตาของ 7.7 พันล้านคนทั่วโลก

พันธกิจของเราคือการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาด้านสายตา

การมองเห็นที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ ทำงาน ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบๆตัวเราได้ จำนวน 1 ใน 3 ของประชากรโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านสายตา การที่ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนทั่วโลก ทำให้เอสซีลอร์ได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านสายตานี้ เพื่อว่าในอณาคตเมื่อผู้คนมีการมองเห้นที่ดี ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย และสิ่งนี้ทำให้เอสซีลอร์มุ่งมั่นที่จะทำตามพันธกิจ คือการสนับสนุนให้พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการแก้ปัญหาด้านสายตา

เป้าหมายคือการขจัดปัญหาทางด้านสายตาให้หมดไป

สินค้าและบริการ - ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้บริการด้านการมอบวิสัยทัศน์ที่ดี

บริษัทเอสซีลอร์ได้นำความเชี่ยวชาญด้านการมอบวิสัยทัศน์ที่ดี ทั้งในการออกแบบ การผลิต และการส่งมอบสินค้าและบริการ ผ่านนวัตกรรมทางรูปแบบธุรกิจ

เอสซีลอร์มอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านการมองเห็นให้กับทุกคน ปัจจุบันมีคน 2.5 พันล้านคนกำลังประสบปัญหาด้านสายตาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และมี 6 ล้านคนที่ไม่ได้ป้องกันสายตาจากรังสีต่างๆ และมีการคาดการณ์ว่าในปีค.ศ. 2050 จะมีคนถึง 6.6 พันล้าน จะประสบปัญหาด้านสายตาโดยไม่ได้รับการแก้ไข

การแก้ไขปัญหาสายตาของเอสซีลอร์

การตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ทางเราได้พัฒนาการแก้ไขปัญหาด้านสายตาสำหรับทุกระดับรวมถึงร้านแว่นตาต่างๆ ที่มีความใกล้ชิดกับเรา ทำให้เราสามารถมอบสินค้าที่ดีที่สุดไปสู่ผู้บริโภคได้ ผ่านทางเทคโนโลยีการกระจายสินค้าที่มีอยู่ทั่วโลก

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นเสาหลักของ Essilor ที่ผลักดันการเติบโตของเรา ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสถาบันการศึกษาช่วยให้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น และสิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทีมงานของเราที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

ESSILOR WORLDWIDE - ESSILOR PEOPLE

ปัจจุบันเอสซีลอร์มีพนักงาน 69,000 คน ใน 70 ประเทศทั่วโลก และทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยการแก้ไขปัญหาการมองเห็น และพนักงานของเอสซีลอร์นั้นเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จมาตั้งแต่ระยะแรกๆของบริษัท

จุดเริ่มต้นของเรา

เอสซีลอร์ได้เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1849 โดยศิลปินผู้ผลิตแว่นตาในปารีส เรื่องราวขอเราถูกสร้างขึ้นมาโดยคงความยอดเยี่ยมไว้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ ทั้งด้านนวัตกรรม พันธมิตร การยอมรับความคิดเห็น จิตวิญญาณของผู้ประกอบการณ์ และการเห็นคุณค่าของคน

 

ค้นหา ร้านแว่นตา

เยี่ยมชมหนึ่งในเครือข่ายเพิ่มเติม ของเราวันนี้